Ombudsutbildning för nya Föreningsombud, steg 3

Detta är Steg-3, och den avslutande delen av den centrala fackliga utbildningen för nya Föreningsombud och biträdande.

Om innehållet i steg 3

Steg-3 är en del av Central facklig utbildning för Föreningsombud och genomför under perioden februari till september 2022. Läs om hela utbildningen här»

Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra ditt fackliga arbete i de sammanhang som förekommer centralt hos din arbetsgivare.

Efter fullgjord utbildning erhåller du ett intyg.

Steg-3

Steg 3 är en kurs på fyra (4) dagar med både föreläsningar och praktiska tillämpningar. Genomförs på en kurs- eller konferensgård.

Kursmoment som ingår i steg-3:

  • Anställningens ingående, att vara anställd, arbetsskyldighet och omplacering.
  • Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar och tillsynsplikt.
  • Diskriminering och arbetsmiljö
    Arbetstid och arbetstidsmetoden.

Målgrupp

Nya föreningsombud eller biträdande som uppfyller förkunskapskraven.

Förkunskaper krävs

Förutsättningar för att delta i utbildningen är:

  • att du genomfört steg-1 och steg-2 av utbildningen
  • att du är registrerad hos Lärarnas Riksförbund som föreningsombud eller biträdande föreningsombud.

Anmälan

Som deltagare i utbildningen kommer du att bli inbjuden till detta steg i särskild kallelse.