Förbundsmöte

Genom de nya stadgarna är nu förbundsmötet förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Ordinarie förbundsmöte 2022 äger rum 21—24 maj 2022.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

lör 21 maj 2022—tis 24 maj 2022

Tid

09:00

Plats

Stockholm
Ringvägen 98
Clarion Hotel Stockholm

Hitta dit

Karta

Om förbundsmötet

Deltagare

På mötet deltar förbundsmötesdelegater och inkallade suppleanter.

Sidan uppdateras löpande. Logga in så att du inte riskerar missa viktig information på webbplatsen.


Se Åsa Fahléns invigningstal vid förbundsmötet 2022

Se Åsa Fahléns invigningstal vid förbundsmötet 2022

- Vi är på rätt väg, vi håller på att åstadkomma förändringen och skillnaden som jag ville göra när jag började som facklig. Vi kommer att verka för r...

Se Åsa Fahléns invigningstal

Om förbundsmötet

För att förstärka demokratin och möjligheterna till diskussion inom förbundet sammanträder Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, förbundsmötet som består av 145 röstberättigade, årligen i en fyraårscykel i stället för bara en gång vart fjärde år som kongressen har gjort enligt tidigare stadga. Begreppen kongress och förbundsråd finns inte i den nya stadgan.

Genom att till största del skilja på personvals- och sakfrågor mellan åren, år ett respektive år tre, ges fördjupade möjligheter till diskussion i viktiga sakfrågor. Besluten som fattas föreslås gälla fyra år framåt i tiden, det vill säga tills frågan är uppe till beslut igen.

Avtalsdelegationen väljs omlott med hälften år ett och den andra hälften år tre för att kunna hålla så god representativitet som möjlig för olika avtalsområden.

Alla förbundsmötesvalda uppdrag föreslås ha fyraåriga mandatperioder.

Valnämnden har i uppdrag att förbereda valkretsval för den rikstäckande valkretsen.

På riksplanet anser förbundsstyrelsen att det är adekvat med en fyraårig beslutscykel och mandatperiod för att hinna arbeta fram planer och strategier samt genomföra förbundsmötets beslut.

År två och fyra behandlas årligen återkommande ärenden som till exempel verksamhetsberättelse, årsbokslut och eventuella fyllnadsval. Dessa årligen återkommande ärenden förekommer alltså även år ett och tre. Förbundsstyrelsen, eller förbundsmötet, kan också besluta att lägga till ytterligare ärenden som behöver behandlas under förbundsmötet.

Antalet röstberättigade delegater är precis som tidigare 145, bestående av 131 förbundsmötes­delegater valda av valkretsar, 11 förbundsmötesdelegater valda av studerandeföreningen samt presidiet som representerar förbundsstyrelsen.

Förbundsmötets fyraårscykel

Programinnehåll


Uppdaterad


Vid frågor kontakta

Förbundsmöte Kansliet