Förbundsmöte

Genom de nya stadgarna är nu förbundsmötet förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Det första äger rum i maj 2021.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

tors 27 maj 2021

Tid

09:00

Plats

Meddelas senare

Om Förbundsmötet

Nya stadgar

De nya stadgarna hittar du här.

Deltagare

På förbundsmötet deltar förbundsmötesdelegater och inkallade suppleanter.

Nominering har öppnat

Val av delegater till förbundsmötet sker nu digitalt inom valkretsarna under perioden 1 februari till 1 mars kl 15:59 inom de nya valkretsarna. Nominering av kandidater skedde fram till 1 december 2020. 

Nominering till ledamöter av den nya Avtalsdelegationen hittar du här.

Nominering av delegater, och flera andra förtroendeposter, inom LR Stud är också öppen, och formulär för detta hittar du här, eller via LR.se/nomineraLRstud.

Sidan uppdateras löpande.


Nominera kandidater till poster inom LR Stud

Nominera kandidater till poster inom LR Stud

Här kan du som är medlem nominera dig själv eller någon annan till flera olika förtroendeposter inom studerandeföreningen. Öppet till 10 jan 2021.

Gå till nomineringsformulär för LR Stud
Förbundsmöte 2021

Förbundsmöte

För att förstärka demokratin och möjligheterna till diskussion inom förbundet sammanträder Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, förbundsmötet som består av 145 röstberättigade, årligen i en fyraårscykel i stället för bara en gång vart fjärde år som kongressen har gjort enligt tidigare stadga. Begreppen kongress och förbundsråd finns inte i den nya stadgan.

Genom att till största del skilja på personvals- och sakfrågor mellan åren, år ett respektive år tre, ges fördjupade möjligheter till diskussion i viktiga sakfrågor. Besluten som fattas föreslås gälla fyra år framåt i tiden, d.v.s. tills frågan är uppe till beslut igen.

Avtalsdelegationen väljs omlott med hälften år ett och den andra hälften år tre för att kunna hålla så god representativitet som möjlig för olika avtalsområden.

Alla förbundsmötesvalda uppdrag föreslås ha fyraåriga mandatperioder.

Valnämnden har i uppdrag att förbereda valkretsval för den rikstäckande valkretsen.

På riksplanet anser förbundsstyrelsen att det är adekvat med en fyraårig beslutscykel och mandatperiod för att hinna arbeta fram planer och strategier samt genomföra förbundsmötets beslut.

År två och fyra behandlas årligen återkommande ärenden som till exempel verksamhetsberättelse, årsbokslut och eventuella fyllnadsval. Dessa årligen återkommande ärenden förekommer alltså även år ett och tre. Förbundsstyrelsen, eller förbundsmötet, kan också besluta att lägga till ytterligare ärenden som behöver behandlas under förbundsmötet.

Antalet röstberättigade delegater är precis som tidigare 145, bestående av 131 förbundsmötes­delegater valda av valkretsar, 11 förbundsmötesdelegater valda av studerandeföreningen samt presidiet som representerar förbundsstyrelsen.Vid frågor kontakta

Helena Linge