Nominera till avtalsdelegationen

Val av ledamöter till avtalsdelegationen

Här kan du som enskild medlem eller på uppdrag av din lokalavdelning (skola) eller förening (LR-förening, distrikt, distriktsförening) nominera kandidater till post som ledamot i förbundets avtalsdelegation. Sista dag att nominera är den 1 februari 2022.

Avtalsdelegationens första 35 ledamöter valdes på förbundsmötet 27 maj 2021. Hälften av ledamöterna har mandatperiod till maj 2022 och hälften till maj 2024. När mandatperioden går ut sker nya val med mandatperiod om 4 år.

Avtalsdelegationens uppgift är att bevaka avtalsfrågor och ge råd till förbundsstyrelsen inför kollektivavtalstecknande. Läs mer om vad det innebär att vara en del av avtalsdelegationen på sidan LR.se/avtalsdelegation.


Formulär för nominering av kandidat

Du behöver logga in för att komma åt formulär för nominering.

Har du frågor om detta formulär kontaktar du forbundsmote@lr.se

Mer inom ämnet


Uppdaterad