Nominera till dechargeutskottet

Fyllnadsval till dechargeutskottet!

Här kan du som enskild medlem eller på uppdrag av din lokalavdelning (skola) eller förening (LR-förening, distrikt, distriktsförening) nominera post som ledamot i förbundets dechargeutskott. Sista dag att nominera är den 1 februari 2022.

Dechargeutskottet träffas tre gånger om året för att intervjua förbundets ledning och ska enligt stadgarna kontinuerligt granska förbundsstyrelsens verksamhet och att förbundsmötets beslut följs. Utskottet begär också in protokoll och andra dokument från förbundets olika distrikt och föreningar och verksamhetsplaner jämförs med verksamhetsberättelser.

Läs mer om dechargeutskottet


Formulär för nominering av kandidat

Du behöver logga in för att komma åt formulär för nominering.

Har du frågor om detta formulär kontaktar du forbundsmote@lr.se

Mer inom ämnet


Uppdaterad