Kongress 2020

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, och genomförs var fjärde år. Nya stadgar för förbundet beslutades att gälla från den 1 januari 2021, och genom detta kommer istället Förbundsmöte att genomföras varje år, med start våren 2021.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

fre 7 maj 2021

Tid

09:00

Plats

Meddelas senare

Kongress 2020

Lärarnas Riksförbund har i år haft en tredelad digital kongress. I maj genomfördes den första delen och på sensommaren fortsätter kongressen. 145 kongressledamöter, från norr till söder, samlades digitalt för att fatta beslut som spelar roll för att forma framtiden för studenter, lärare och studie- och yrkesvägledare och även för svensk skola och dess elever. Lärarnas Riksförbund klarar av att fatta demokratiska beslut även när omvärlden befinner sig i en extra ordinär situation. Demokrati på riktigt!


KONGRESS 2020

Nyheter från Kongress 2020

Nyheter från Kongress 2020

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress beslutades att tillsätta en utredning för att ta reda på om det finns ett bättre sätt att organisera LR.

Kongress 2020

Vilket distrikt tillhör du?

Vilket distrikt tillhör du?

Det finns 29 distrikt i LR-Sverige. Din arbetsplats, oavsett huvudman, hör till den geografiska kommun inom vilken arbetsplatsen ligger. På kartan kan...

Läs mer

KONGRESSEN

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen granskar kongress­delegaterna förbundets förvaltning och beslutar om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Kongressen leds av ett mötespresidium bestående av en av kongressen vald ordförande som assisteras av sakkunniga tjänstemän.

En kongress hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade. Då säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt och att det inte finns anledning att ifrågasätta besluten i efterhand.

Kongress 2016

Lärarnas Riksförbunds senaste kongress genomfördes den 19–22 maj 2016. Kongressen valde då en ny förbundsstyrelse och Åsa Fahlén till ny förbundsordförande.

Kongressen består av:

  • förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten enligt av förbundsstyrelsen fastställd valordning
  • högst elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning

Den allra mesta kongresstiden går dock åt till att debattera och besluta kring frågor som är viktiga för förbundet. Inför kongressen finns en lång rad förberedda förslag:

  • Propositioner: förslag från förbundsstyrelsen
  • Motioner: förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i olika utskott, uppdelade efter olika ämnesområden, exempelvis

  • Lön- och villkorsfrågor
  • Arbetstid och arbetsmiljö
  • Utbildningspolitik, vision och framtidsfrågor
  • Ekonomi, stadgar och andra förbundsfrågor

Utskotten går igenom och diskuterar motionerna och propositionerna och formulerar ett beslutsunderlag. Sedan fattas besluten av hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom omröstning.

En rad personval och beslut i viktiga frågor

Vid kongressen förrättas ett antal val av förbundets förtroendeuppdrag. Viktigast är valet av förbunds­styrelse: förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter. Mandat­perioden är fyra år.

Kongressvalberedning

Kongressvalberedningen utses av kongressen och består av sex ledamöter och en ordförande. Valberedningen ska förbereda val till förbundsråd och kongress, och är beslutsmässig då minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.

Förbundsråd

Åren mellan kongresserna samlas i stället ett förbundsråd bestående av halva kongressen. Förbundsrådet fastställer bokslut och verksamhetsberättelse, genomför fyllnadsval och beslutar om viktiga frågor.Vid frågor kontakta

Helena Linge