Kongress 2020

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, och genomförs var fjärde år. Nästa kongress går av stapeln 14-17 maj 2020.

Information
Evenemang för

Ombud

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

tors 14 maj 2020—sön 17 maj 2020

Tid

08:00

Plats

Stockholm
Stockholm

Om Lärarnas Riksförbunds kongress 2020

Kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ, leds av ett mötespresidium och hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade, och på så sätt säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt.

Vilket distrikt tillhör du?

Vilket distrikt tillhör du?

Det finns 29 distrikt i LR-Sverige. Din arbetsplats, oavsett huvudman, hör till den geografiska kommun inom vilken arbetsplatsen ligger. På kartan kan...

Läs mer
Mandatfördelning

Mandatfördelning

Förbundsstyrelsen har fastställt en mandatfördelning för distrikten baserat på medlemstalen den 31 december 2018.

Se fördelningen av ledamöter
Att vara kongressledamot

Att vara kongressledamot

Att vara kongressledamot innebär att vara en av 145 delegater som utgör Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ – kongressen.

Att vara ledamot på kongressen
Arbetssätt för kongressen 2020

Arbetssätt för kongressen 2020

Arbetsformen för kongressen 2020 kommer att vara demokratitorg där alla kongress­ledamöter deltar i diskussioner. Här sker debatten om kongressens pro...

Allt om demokratitorgen på kongress 2020
Distriktsmöte med val av kongress­ledamöter

Distriktsmöte med val av kongress­ledamöter

Varje distrikt ska under hösten 2019 rösta om vilka personer som ska utgöra distriktets kongressledamöter. Särskild information om hur det valet komme...

Läs mer

KONGRESSEN

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen granskar kongress­delegaterna förbundets förvaltning och beslutar om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Kongressen leds av ett mötespresidium bestående av en av kongressen vald ordförande som assisteras av sakkunniga tjänstemän.

En kongress hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade. Då säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt och att det inte finns anledning att ifrågasätta besluten i efterhand.

Kongress 2016

Lärarnas Riksförbunds senaste kongress genomfördes den 19–22 maj 2016. Kongressen valde då en ny förbundsstyrelse och Åsa Fahlén till ny förbundsordförande.

Kongressen består av:

  • förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten enligt av förbundsstyrelsen fastställd valordning
  • högst elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning

Den allra mesta kongresstiden går dock åt till att debattera och besluta kring frågor som är viktiga för förbundet. Inför kongressen finns en lång rad förberedda förslag:

  • Propositioner: förslag från förbundsstyrelsen
  • Motioner: förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i olika utskott, uppdelade efter olika ämnesområden, exempelvis

  • Lön- och villkorsfrågor
  • Arbetstid och arbetsmiljö
  • Utbildningspolitik, vision och framtidsfrågor
  • Ekonomi, stadgar och andra förbundsfrågor

Utskotten går igenom och diskuterar motionerna och propositionerna och formulerar ett beslutsunderlag. Sedan fattas besluten av hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom omröstning.

En rad personval och beslut i viktiga frågor

Vid kongressen förrättas ett antal förtroendeval. Viktigast är valet av förbunds­styrelse: förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter. Mandatperioden är fyra år.

Kongressvalberedning

Kongressvalberedningen utses av kongressen och består av sex ledamöter och en ordförande. Valberedningen ska förbereda val till förbundsråd och kongress, och är beslutsmässig då minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.

Förbundsråd

Åren mellan kongresserna samlas i stället ett förbundsråd bestående av halva kongressen. Förbundsrådet fastställer bokslut och verksamhetsberättelse, genomför fyllnadsval och beslutar om viktiga frågor.

PrograminnehållVid frågor kontakta

Helena Linge