Kongress 2020

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, och genomförs var fjärde år.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

lör 29 aug 2020—tis 8 sep 2020

Tid

09:00

Plats

Digital kongress

Kongress 2020

Lärarnas Riksförbund har i år en tredelad digital kongress. I maj genomfördes den första delen och nu på sensommaren fortsätter kongressen.

29 augusti kommer personval att ske och 6-8 september behandlas övriga propositioner och motioner. 145 kongressledamöter, från norr till söder, samlas digitalt för att fatta beslut som spelar roll för att forma framtiden för studenter, lärare och studie- och yrkesvägledare och även för svensk skola och dess elever. Lärarnas Riksförbund klarar av att fatta demokratiska beslut även när omvärlden befinner sig i en extra ordinär situation. Demokrati på riktigt!

Följ kongressen via Facebooklänk till annan webbplats och Twitterlänk till annan webbplats där vi, under hela kongressen, rapporterar vad som händer!

Alternativt upplägg för kongress 2020

Med anledning av spridningen av corona har Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse gjort bedömningen att det inte går att genomföra en fysisk kongress i maj 2020. Istället genomfördes kongressen digitalt den 15 och 16 maj och återupptas 29 augusti och 6-8 september.


Under kongressen

Nyheter från kongress 2020

Nyheter från kongress 2020

Lärarnas Riksförbund har i år en tredelad digital kongress. I maj genomfördes den första delen och nu på sensommaren fortsätter kongressen. Under kon...

Följ vad som händer under kongressen


INFÖR KONGRESSEN

Kongressvalberedningens förslag

Kongressvalberedningens förslag

Här kan du logga in och ta del kongressvalberedningens föreslag på personer som ska väljas till Lärarnas Riksförbunds förtroendeposter för kommande ko...

Läs mer
Valda kongressledamöter

Valda kongressledamöter

Här kan du logga in och läsa vilka ledamöter från ditt distrikt som blivit valda till kongressen. Längre ner på sidan kan du även läsa om vad det inne...

Läs mer
Vilket distrikt tillhör du?

Vilket distrikt tillhör du?

Det finns 29 distrikt i LR-Sverige. Din arbetsplats, oavsett huvudman, hör till den geografiska kommun inom vilken arbetsplatsen ligger. På kartan kan...

Läs mer
Sju inriktningsdokument

Sju inriktningsdokument

Förbundsstyrelsen har tagit fram sju inriktningsdokument som handlar om vision, stadga, ekonomi, facklig styrka, lönepolitik, arbetsmiljö och arbetsti...

Läs mer
Nomineringar till kongress

Nomineringar till kongress

Här hittar du information som berör alla nomineringar kring kongress 2020.

Läs mer

MER OM KONGRESSEN

Vägen till kongressen

Vägen till kongressen

Lärarnas Riksförbunds kongress äger rum 13–17 maj 2020. Här hittar du datum och deadlines för de olika stegen fram till kongressen.

Läs mer
Mandatfördelning

Mandatfördelning

Förbundsstyrelsen har fastställt en mandatfördelning för distrikten baserat på medlemstalen den 31 december 2018.

Se fördelningen av ledamöter
Arbetssätt för kongressen 2020

Arbetssätt för kongressen 2020

Arbetsformen för kongressen 2020 kommer att vara demokratitorg där alla kongress­ledamöter deltar i diskussioner. Här sker debatten om kongressens pro...

Allt om demokratitorgen på kongress 2020
Att vara kongressledamot

Att vara kongressledamot

Att vara kongressledamot innebär att vara en av 145 delegater som utgör Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ – kongressen.

Att vara ledamot på kongressen

KONGRESSEN

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen granskar kongress­delegaterna förbundets förvaltning och beslutar om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Kongressen leds av ett mötespresidium bestående av en av kongressen vald ordförande som assisteras av sakkunniga tjänstemän.

En kongress hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade. Då säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt och att det inte finns anledning att ifrågasätta besluten i efterhand.

Kongress 2016

Lärarnas Riksförbunds senaste kongress genomfördes den 19–22 maj 2016. Kongressen valde då en ny förbundsstyrelse och Åsa Fahlén till ny förbundsordförande.

Kongressen består av:

  • förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten enligt av förbundsstyrelsen fastställd valordning
  • högst elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning

Den allra mesta kongresstiden går dock åt till att debattera och besluta kring frågor som är viktiga för förbundet. Inför kongressen finns en lång rad förberedda förslag:

  • Propositioner: förslag från förbundsstyrelsen
  • Motioner: förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i olika utskott, uppdelade efter olika ämnesområden, exempelvis

  • Lön- och villkorsfrågor
  • Arbetstid och arbetsmiljö
  • Utbildningspolitik, vision och framtidsfrågor
  • Ekonomi, stadgar och andra förbundsfrågor

Utskotten går igenom och diskuterar motionerna och propositionerna och formulerar ett beslutsunderlag. Sedan fattas besluten av hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom omröstning.

En rad personval och beslut i viktiga frågor

Vid kongressen förrättas ett antal val av förbundets förtroendeuppdrag. Viktigast är valet av förbunds­styrelse: förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter. Mandat­perioden är fyra år.

Kongressvalberedning

Kongressvalberedningen utses av kongressen och består av sex ledamöter och en ordförande. Valberedningen ska förbereda val till förbundsråd och kongress, och är beslutsmässig då minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.

Förbundsråd

Åren mellan kongresserna samlas i stället ett förbundsråd bestående av halva kongressen. Förbundsrådet fastställer bokslut och verksamhetsberättelse, genomför fyllnadsval och beslutar om viktiga frågor.Vid frågor kontakta

Helena Linge