Handlingar till kongressen

Propositioner, motioner och yttranden

Här hittar du handlingar som kongressen 2020 kommer att behandla.

Propositioner

En proposition är förbundsstyrelsens förslag som tas till kongressen för att där beslutas om den ska bifallas, det vill säga godkännas, eller avslås.

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelsen har tagit fram sju propositioner vilka innehåller förslag på vad Lärarnas Riksförbund ska driva och hur förbundet ska jobba under den kommande kongressperioden. De sju propositionerna berör ämnena facklig styrka och vision, stadgar, ekonomi, lön, arbetsmiljö och arbetstid, utbildningspolitik samt frågan om en eventuell ny organisering av förbundets medlemsgrupper.

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du läsa alla propositioner längre ner på denna sida under inloggning. Läs gärna propositionerna och prata med dina kongressledamöter om vilka frågor du tycker är extra viktiga.

Motioner och yttranden

Under hösten 2019 kunde alla medlemmar och föreningar inom Lärarnas Riksförbund skicka in motioner med förslag på vilka frågor förbundet ska driva och hur förbundet ska utvecklas under de kommande åren. Totalt kommer 314 motioner att tas till kongressen för behandling. Förbundsstyrelsen behandlar alla 314 motionerna och avger sina yttranden.

27 av motionerna kom in under den förlängningsperiod, 1-15 november, som förbundsstyrelsen beslutade om med anledning av att förbundsstyrelsen genomförde regionala framtidsdagar med ombud från hela landet den 7 och 11 november. Kongressen kommer att ta ställning till om inkomna motioner mellan den 1-15 november ska behandlas.

Under kongressen i maj kommer kongressdelegaterna att gå igenom de olika motionerna tillsammans med förbundsstyrelsens svar, det vill säga yttranden, på motionerna. Delegaterna röstar under kongressen om förslagen i motionerna ska bifallas eller avslås.

Motionerna ska enligt stadgarna publiceras senast den 9 april. Motionerna hittar du under inloggning på denna sida.

Logga in för att ta del av innehållet