Kongressvalberedningens förslag

Vilka föreslår valberedningen till att inneha förtroendeposter för kommande kongressperiod?

Här kan du logga in och ta del kongressvalberedningens föreslag på personer som ska väljas till Lärarnas Riksförbunds förtroendeposter för kommande kongressperiod samt läsa de nominerades personliga presentationer. Valet av förtroendeposter kommer att ske vid Lärarnas Riksförbunds ajournerade kongress hösten 2020.

Logga in för att ta del av innehållet