Gör din röst hörd — skriv en motion

Fram till den 15 november kan du skicka in dina motioner inför kongressen 2020

Enligt förbundets stadgar ska kongressen ta upp motioner som inkommit till förbundet senast den 1 november året före kongressår. Ordinarie motionstid har därför varit 10 september till 1 november 2019. Med anledning av att förbundsstyrelsen genomför regionala framtidsdagar med ombud från hela landet den 7 och 11 november har förbundsstyrelsen beslutat att förlänga motionstiden fram till den 15 november. Då motionstiden är förlängd måste kongressen ta ställning till om inkomna motioner mellan den 1-15 november ska behandlas.

Genom en motion till Lärarnas Riksförbunds kongress kan du som medlem vara med och påverka vilka frågor förbundet ska verka för och arbeta med under de kommande åren. Alla medlemmar kan lämna in en motion, så gör din röst hörd och var med och påverka Lärarnas Riksförbunds framtid. Innan du skriver en motion, läs våra inriktningsdokument som beskriver förbundets nuvarande politik och tänkt inriktning för framtiden. 

Varför ska du skriva en motion?

Att skriva en motion är ett sätt att driva en fråga som berör många medlemmar. Motionen ska handla om sådant som berör hela förbundets verksamhet, och som inte redan är reglerat i förbundets stadgar eller som redan är en del av förbundets politik och verksamhet.

Mellan den 10 september och den 1 november har du som medlem i Lärarnas Riksförbund möjlighet att skicka in motioner inför vår kongress i maj 2020.

Läs våra inriktningsdokument

Innan du skriver en motion, läs våra inriktningsdokument som beskriver förbundets nuvarande politik och tänkt inriktning för framtiden. Om du håller med om det som står behöver du inte skriva en motion om just det. Saknas däremot något som du tycker är viktigt, eller något som du tycker annorlunda om, kan du skriva en motion om detta. Inriktningsdokumenten hittar du under inloggning längre ner på den här sidan.

Använd vårt motionsverktyg

En motion skriver du i vårt motionsverktyg som finns under inloggning längre ner på den här sidan. För att kunna lämna in en motion behöver du först skapa ett konto och därefter logga in i motionsverktyget. När du har ett konto kan du logga in och skapa fler motioner.

Så här hanteras motionen

När du skickat in en motion kommer ditt förslag att beredas av förbundsstyrelsen. Alla motioner kommer att presenteras här på vår webbplats i april med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut. Förbundsstyrelsen kan föreslå kongressen att bifalla motionen, avslå motionen eller att motionen anses vara besvarad. Motionen kommer att behandlas under kongressen i maj där kongressledamöterna kommer att fatta beslut.

Har du frågor kring motionsverktyget?

Mejla till kongress@lr.se och ställ dina frågor.

Logga in för att läsa våra inriktningsdokument och komma till motionsverktyget.

Logga in för att ta del av innehållet