Nomineringar till kongress

Kongress 2020

Här hittar du information som berör alla nomineringar kring kongress 2020.

Kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ, leds av ett mötespresidium och hanteras mycket formellt. Omröstningar och beslutsfattande är noggrant reglerade, och på så sätt säkerställer vi att den demokratiska processen hanteras korrekt.

Läs om de olika nomineringsprocesserna nedan:

Kongress 2020 evenemangsida

Kongress 2020 evenemangsida

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, och genomförs var fjärde år.

Läs mer