Nyheter från kongress 2020

Vad händer under Lärarnas Riksförbunds kongress 2020

Lärarnas Riksförbund har i år en tredelad digital kongress. I maj genomfördes den första delen och nu på sensommaren fortsätter kongressen. Under kongressdagen den 29 augusti kommer personval att ske. Övriga propositioner och där till hörande 205 motioner kommer att behandlas under kongressens sista del som genomförs 6-8 september.

På den här sidan rapporterar vi vad som händer under kongressdagarna. Du kan också följa vad som händer under kongressen via Facebooklänk till annan webbplats och Twitterlänk till annan webbplats.


Nyheter

"De kallar mig digiTalmannen efter alla digitala möten jag haft"

Talman Andreas Norlén invigde kongressen i ett tal till kongressledamöterna.
Textad film, cirka 12 min.

Åsa Fahlén ser ett starkt förbund som behöver bli starkare

Åsa Fahlén lyfte fram Lärarnas Riksförbund som ett starkt fackförbund under sitt inledningsanförande.
Textad film, cirka 16 min.


Rapport från kongressen — dag ett

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressens första dag. Förbundsordförande Åsa Fahlén tycker att det fungerar relativt bra, även om hon saknar den spontana interaktionen som sker vid fysiska möten.
Läs Skolvärldens rapport från  kongressen länk till annan webbplats


Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

En av de punkter som föranledde diskussion under kongressens första dag gällde stödet till lärare på friskolorna. Flera motioner berörde ämnet, och i slutändan var det en gemensam motion från Lärarnas Riksförbunds särskilda förening inom IES och koncernförening inom Academedia som röstades igenom.
Läs Skolvärldens artikellänk till annan webbplats

Rapport från kongressen — dag två

Efter två dagar i digitalt plenum är Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 ajournerad till hösten. Det största beslutet kom redan under fredagen, då kongressen röstade för att ta fram en försöksverksamhet som ska ge bättre stöd till lärare som jobbar i privat sektor. På lördagen röstade man även igenom den ekonomiska förutsättningen för verksamheten, med två miljoner kronor som avsätts för arbetet.
Läs Skolvärldens rapport från kongressenlänk till annan webbplats

Lärarnas Riksförbund klarar av att fatta demokratiska beslut även när omvärlden befinner sig i en extra ordinär situation. Det är demokrati på riktigt!

Åsa Fahlén, förbundsordförande