Vägen till kongressen

Alla viktiga datum och deadlines

Lärarnas Riksförbund håller ordinarie kongress vart fjärde år. Förra hölls 2016. På grund av coronakrisen så kommer 2020 års kongress att delas upp i två delar: en första digital del 15 och 16 maj och en andra del mellan 5 och 8 september. Här hittar du datum och deadlines för de olika stegen fram till kongressen.

Vägen  till kongressen: 31 mars – Distriktens mandatfördelning fastställs av förbundsstyrelsen. 14 juni – Sista datum för nominering av distriktens kongressledamöter. 10 september – Motionsperioden öppnas. 17 september – Distriktsombuden får börja rösta vid distriktsmöten om vilka som ska bli distriktets kongressledamöter. 1 oktober – Nomineringsperiod till kongressvalda uppdrag öppnas. 1 oktober – LR Stud får börja nominera kongressledamöter. 1 november – Motionsperioden stängs. 1 november – Sista datum för distriktsombuden att rösta om vilka som ska bli distriktets kongressledamöter. 8 november – Sista datum för distrikten att skicka in protokoll över val av kongressledamöter till kansliet. Resultaten presenteras på LR.se/valresultat. 15 november – Sista datum för LR Stud att nominera kongressledamöter. 22 november – Sista datum för överklagande till förbundsstyrelsen av valresultat från distriktsmöten. 18 december – Nomineringsperiod till kongressvalda uppdrag stänger. 21-23 februari – LR Studs konvent, val av kongressledamöter. 13 mars – Propositioner ska vara kongressledamöter tillhanda. 9 april – Motioner med förbundsstyrelsens yttrande ska vara kongressledamöter tillhanda. 9 april – Valberedningens förslag ska vara kongressledamöter tillhanda. 15-16 maj samt 5–8 september – Kongress 2020.

Mer inom ämnet