Valda kongressledamöter

Läs vilka som blivit valda till att representera ditt distrikt vid kongressen

Här kan du logga in och läsa vilka ledamöter från ditt distrikt som blivit valda till kongressen som äger rum 14-17 maj 2020. Listan fylls på med namn allt eftersom distrikten haft sina val. Längre ner på sidan kan du även läsa om vad det innebär att vara kongressledamot.

Besvär

Den som anser att det förekommit fel under valförrättningen kan besvära sig hos förbundsstyrelsen. Besvären ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 22 november 2019. Avser besvären rösträknings- eller sammanräkningsförfarandet ska förbundsstyrelsen tillse att ny räkning genomförs om skäl härtill finns.

Besvär, med angivande av grunderna för besväret, skickas till förbundsstyrelsen per brev till:

Lärarnas Riksförbund
att: förbundsstyrelsen
Box 3529
103 69 Stockholm

eller per mejl till: lr@lr.se

Om förbundsstyrelsen finner att annat fel förekommit som kan ha påverkat valresultatet ska förbundsstyrelsen föranstalta om nyval i den utsträckning som bedöms motiverad.

Läs om valordning.

Logga in för att ta del av innehållet