Ombudsutbildning Blekinge

Utbildningsdagar för ombud inom kommunal sektor. LO, SO är välkomna.

Om innehållet

Välkommen till utbildnings- och arbetsdagar för ombud på kommunala skolor med fokus på arbetsmiljöarbetet på den egna skolan kopplat till det kommunala avtalet HÖK21 som lärarnas samverkansråd tecknat tillsammans med SKR.

Den här aktiviteten arrangeras av Lärarnas Riksförbund i Blekinge.

Frågor?

Niclas Wahlgren
niclas.wahlgren@lr.se