Lärarlegitimation

Du som är lärare behöver ha en lärarlegitimation för att få tillsvidareanställas och för att få undervisa och sätta betyg. Men det finns undantag för vissa lärargrupper, till exempel lärare som undervisar i yrkesämnen och modersmål.

Lärarlegitimation krävs för tillsvidareanställning

I skollagen Länk till annan webbplats., 2 kap, § 20 fastslås att legitimation krävs för tillsvidareanställning. Men om det saknas sökande till tjänsten som har legitimation får man göra ett undantag. Den sökande måste ha tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, och måste vara lämplig att bedriva undervisningen. (Skollagen, 2 kap, § 18 Länk till annan webbplats.). 

Den som undervisar ska vara behörig och ha legitimation

Det är bara behöriga lärare och förskollärare med legitimation som får undervisa (Skollagen, 2 kap, § 13 Länk till annan webbplats.). Annars får hen bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Det finns undantag för lärare i modersmål, yrkesämnen eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning, som får undervisa längre men först måste huvudmannen fatta beslut om detta. I behörighetsförordningen Länk till annan webbplats. (2011:326) beskrivs vad som krävs för att en lärare ska få undervisa i en viss skolform, årskurs och ämne.

Vem får då undervisa?

 • Den som är legitimerad och behörig.
 • Den som saknar legitimation men omfattas av undantagsregler för särskolereformerna. Dessa gäller till och med 30 juni 2021.
 • Den som anställts enligt undantagsreglerna för undervisning i yrkesämne och modersmål.
 • Den som anställts enligt gällande regler för undervisning på engelska i ett ämne som inte är ett språk (vissa skolor).
 • Den som anställts enligt gällande regler för undervisning vid en skola med Waldorfpedagogik.
 • Den som används för undervisning enligt undantagsregeln i (Skollagen, 2 kap, § 18-19 Länk till annan webbplats.):
  1) Det finns ingen behörig att tillgå hos huvudmannen.
  2) Personen är lämplig att bedriva undervisningen, och har i så stor utsträckning som möjligt en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande 
  3) Personen får anställas högst ett år i sänder.
  4) Ska personen anställas mer än sex månader krävs särskilt beslut hos huvudmannen.

LR tycker:

Undervisande lärare ska vara behöriga och ha legitimation

Lärarnas Riksförbund tycker att lärare ska vara behöriga och ha legitimation. I de fall då detta inte är möjligt kan undantagsparagrafen tillämpas. Men det kräver att arbetsgivaren verkligen har undersökt om det finns en behörig lärare inom organisationen som passar för den aktuella undervisningen.

Kan lärarlegitimationen dras in?

En lärare som har brustit i sin yrkesutövning kan bli varnad eller få sin legitimation indragen.

Lärarlegitimation krävs för betygsättning

Den lärare som sätter betyg ska ha lärarlegitimation. Läs mer om det här.

Ansök om lärarlegitimation hos Skolverket

På skolverket.se kan du ansöka om lärarlegitimation. Länk till annan webbplats. Där kan du också läsa om vad som krävs för att kunna få lärarlegitimation. Om du ansökt om legitimation men inte fått de behörigheter du förväntat dig så kan du överklaga beslutet.

Frågor & svar

Efter den 1 juli 2011 tas det ut en administrativ avgift på 1500 kronor.

För dig som hade din lärarexamen klar före den 1 juli 2011, kostar det inget.

När du ansöker kommer du att få information om ifall du ska betala eller inte.

Grov oskicklighet, grova brott eller missbruk kan leda till indragen lärarlegitimation.

För undervisning i yrkesämnen och modersmål får man tillsvidareanställa olegitimerade, om det saknas legitimerade sökande till en tjänst.

För undervisning på engelska i ett ämne som inte är språk får man tillsvidareanställa olegitimerade, om de har en utländsk lärarexamen mot de aktuella ämnena.

I waldorfskolor får olegitimerade tillsvidareanställas.

Olegitimerade som tillsvidareanställs enligt undantagsreglerna för yrkesämnen, modersmål, undervisning på engelska och i waldorfskolor får även sätta betyg självständigt.

Att du har en lärarexamen. Det kommer att framgå av legitimationen vilka skolformer och ämnen du är behörig för.

Grundprincipen är att du blir behörig för det du en gång tog examen för, samt för kurser du läst för att komplettera din kompetens.

Regeringen har fattat beslut om en förordning - behörighetsförordningen Länk till annan webbplats. - som visar vilka behörigheter som gäller.

Det finns två legitimationer; en för förskollärare och en för övriga. I lärarlegitimationen preciseras vilka skolformer och ämnen läraren är legitimerad för. Lärarutbildningen har genom åren förändrats och grundtanken är att det du en gång utbildades för ska du också få legitimation för. Även behörighetsgivande fortbildning skrivs in i legitimationen.

Tyvärr omfattas inte vissa lärargrupper av kravet på lärarlegitimation. Det innebär att det fortfarande går att tillsvidareanställa obehöriga för undervisning i till exempel yrkesämnen och modersmål. Den som är utbildad i dessa ämnen kan dock få legitimation och ska om det blir aktuellt gå före icke legitimerade vid anställning.

Det finns två legitimationer; en för förskollärare och en för övriga. I lärarlegitimationen preciseras vilka skolformer och ämnen läraren är legitimerad för. Lärarutbildningen har genom åren förändrats och grundtanken är att det du en gång utbildades för ska du också få legitimation för. Även behörighetsgivande fortbildning skrivs in i legitimationen.

Tyvärr omfattas inte vissa lärargrupper av kravet på lärarlegitimation. Det innebär att det fortfarande går att tillsvidareanställa obehöriga för undervisning i till exempel yrkesämnen och modersmål. Den som är utbildad i dessa ämnen kan dock få legitimation och ska om det blir aktuellt gå före icke legitimerade vid anställning.

Ja, vill du komplettera din lärarlegitimation är den administrativa avgiften satt till 750 kronor.

När du ansöker kommer du att få information om ifall du ska betala eller inte.

Skolverket har dock bestämt att de som ansöker om ytterligare behörighet utifrån de nya övergångsbestämmelserna generellt sett inte ska betala.

Från den 1 december 2013 ställs krav på lärarlegitimation för att tillsvidareanställas som lärare och förskollärare. Undantag görs för vissa lärargrupper.

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen kan ansöka om lärarlegitimation.

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du all praktisk information om hur du ska bära dig åt för att ansöka, och vilka regler som gäller för att bli legitimerad.

Se till att ha ditt examensbevis tillgängligt, samt dokumentation på att du tjänstgjort som lärare i minst ett år.

Ta även fram ett dokument gällande eventuell kompletterande fortbildning.

Mer inom ämnet


Uppdaterad