Ett professionsprogram för lärare — från ord till handling?

Ett seminarium om professionsprogrammet och det fortsatta arbetet

17 november 2020 genomförde Lärarnas Riksförbund ett digital seminarium om professionsprogrammet och det fortsatta arbetet. Bakgrunden är Januari­överenskommelsen som lovat att ett statligt professionsprogram för lärare ska komma på plats under mandatperioden.

Det statliga professionsprogrammet ska ge lärare bättre möjligheter till relevant fort­bildning som också möjliggör vidare meritering och karriär utan att behöva lämna klassrummet. Redan 2018 presenterade en statlig utredning ett förslag till hur programmet kan utformas. En stor politisk enighet tycks råda om att det är en bra reform, men fortfarande finns många frågetecken kring detaljerna och ansvarsfördelningen, inte minst hur lärarnas inflytande ska säkras.

 • Vad tillför ett professionsprogram som inte finns i dag och vad har lärarprofessionen att vinna?
 • Hur ska fortbildning och utvecklingssteg i programmet se ut och hur ska vi se på vilka kriterier som ska gälla för avancemang?
 • Hur undviker vi de negativa sidorna av inte minst karriärstegsreformen så att programmet blir transparent och får legitimitet hos lärarna?
 • Vilket inflytande ska staten, lärosätena, huvudmännen och inte minst lärarprofessionen ha över programmets funktion?

Här kan du se seminariet i efterhand

Förmiddagen

Hållpunkter (1 h, 23 min)

 • 10:00–10:30: Inledning med bakgrund till seminariet och behovet av professionsprogram. Moderator Pontus Bäckström, Lärarnas Riksförbund.
 • 10:30–10:50: Hur ser lärarprofessionen på behovet av ett professionsprogram för lärare?
  Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Sveriges Skolledar­förbund
 • 10:50–11:20: Vad kan vi lära av karriärstegsreformen och lärarlönelyftet?
  Ulrika Strid, utredare på Statskontoret.
 • 11:20–11:30: Frågestund via chatten.

Eftermiddagen

Hållpunkter (2 h)

 • 12:30–13:15: Den statliga utredningens förslag till professionsprogram.
  Björn Åstrand, universitetslektor och statlig utredare.
 • 13:15–13:30: Frågestund via chatten.
 • 13:30: Panelsamtal (se detaljerad beskrivning längre ner).
 • 14:45–15:00 Sammanfattning och avslutning.
  Åsa Fahlén och Pontus Bäckström.

Program för panelsamtal, 13:30 eftermiddagen

Myndigheter och huvudmän (20 min)

 • Maria Jarl, Sveriges universitets- och högskoleförbund/Lärarutbildningskonventet
 • Anders Duvkär, Skolverket
 • Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Lisa Oldmark. AcadeMedia

Politiker (20 min)

 • Erik Nilsson, statssekreterare (S)
 • Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L)
 • Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C)
 • Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)

Professionsföreträdare (20 min

 • Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
 • Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Mer inom ämnet

Förstelärare eller lektor

Förstelärare eller lektor

Skolhuvudmän kan inrätta karriärtjänster för lärare genom att söka statsbidrag från Skolverket. Bidragen ska täcka kostnader för löneökningar. Syftet ...

Läs mer

Mer inom ämnet


Uppdaterad