Professionsprogram viktig delseger för Sveriges lärare

Nationellt professionsprogram för rektorer och legitimerade lärare och förskollärare

Sveriges lärare har vunnit en stor delseger i och med det efterlängtade förslaget från regeringen om en lagstiftning som innebär ett nationellt professionsprogram för rektorer och legitimerade lärare och förskollärare. Men för att nå hela vägen fram kräver facken sedan tidigare att professionsprogrammet måste ledas av professionen.

Publicerad

- Ett nationellt professionsprogram som innehåller tydliga meriteringsnivåer, varav en av nivåerna ska kräva examen på forskarnivå är ett avgörande steg för att stärka de legitimerade lärarna och därmed kunskapsutvecklingen inom skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

- Äntligen! Det är på tiden att staten tar ansvar för lärares rätt till kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Det här är oerhört viktigt både för läraryrkets attraktivitet och för att stärka likvärdigheten, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Bekymmersamt att professionsrådet föreslås ledas av Skolverket

Enligt regeringens tidigare beslut ska ordförandeskapet i rådet innehas av Skolverket. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har flera gånger uttryckt att detta är bekymmersamt. Ett professionsprogram måste ledas av professionen, det vill säga lärarna. Skolministern har dock uttryckt muntligen att ordförandeskapet ska gå över till lärarprofessionen.

- Det är bekymmersamt att vi har fått signaler att professionsrådet ska ledas av Skolverket. En grundläggande förutsättning för att ett professionsprogram ska vinna legitimitet i lärarkåren är att det föreslagna professionsrådet leds av en representant från lärarkåren. Ett grundläggande krav från vår sida är att det ska finnas en tydlig tidtabell när ledningen av professionsrådet övergår från Skolverket till en representant från lärarkåren, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

- Professionsprogrammet ska ledas av professionen, inte av byråkrater. På den punkten måste regeringen ändra sig, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.