Att tänka på när det är dags för en anställnings­intervju

Intervjun är kanske den viktigaste delen av anställnings­processen och är något du bör förbereda väl

Anställningsintervjun är ett tillfälle för dig att visa vem du är och ett tillfälle att se om den aktuella tjänsten verkligen är något för dig.

Förberedelser inför en anställningsintervju

Förbered dig på att svara på frågor om dig själv, varför du söker tjänsten och varför de ska anställa just dig. Frågor att ha färdiga svar på kan vara:

 • Vad har du arbetat med tidigare?
 • Hur arbetar du i lag — samarbetar?
 • Vad kan du tillföra vår arbetsplats?
 • När kan du börja?

Skriv ner dina svar och diskutera frågorna och svaren med någon du känner som tidigare varit på intervjuer.

Positiva och negativa egenskaper

En återkommande fråga som alltid är svår att besvara är vilka positiva och negativa egenskaper du har. Denna typ av frågor kan det vara extra mycket värt att förbereda sig på. Exempel på positiva egenskaper kan vara:

 • God förmåga till att arbeta såväl självständigt som i lag.
 • Har bra föräldrakontakt.
 • Gillar utmaningar (dock klyschvarning!).
 • Mångsidig.
 • Lyhörd.
 • Strukturerad med bra organisationsförmåga.
 • Ambitiös.
 • Lugn.
 • Tålmodig etc.

Mindre bra egenskaper kan vara:

 • Överambitiös.
 • Säger alltid vad jag tycker.
 • Tendens att skjuta på saker (men du blir alltid klar i tid).
 • Envis med mera.

Förbered egna frågor

Vid sidan av att förbereda de egna svaren kan det vara värt att också förbereda egna frågor. Detta visar på engagemang från din sida och skapar också en dynamik i intervjun. Även här är det bra om du återknyter till de kunskaper du fått i tidigare samtal med arbetsgivaren och vad som framkommit i platsannonsen.

Exempel på frågor kan vara:

 • Hur organiseras arbetet?
 • Finns det en mentor?
 • Hur ser eventuella karriärvägar ut?
 • Finns det möjligheter till kompetensutveckling?

Dags för anställningsintervju

Kom i tid, var propert klädd, väl förberedd och jobbet kan bli ditt! Glöm inte att första intrycket liksom kroppsspråket kan spela stor roll i bedömningen av dig och din personlighet. Det är bra att ha ringt och pratat med arbetsgivaren innan, så att du vet vad du ska förbereda dig på.

Vilka du får träffa är beroende av arbetsgivarens policy. Det kan vara en person eller flera: närmaste chef, arbetskamrater, personalchef, fackliga representanter eller ”headhunters” från någon konsultfirma.

Rätt tid att komma till intervjun är ungefär fem minuter innan så du hinner hänga av ytterkläderna och samla dig.

Bestäm dig för vilken bild du vill ge av dig själv. Ärlighet varar längst, så var alltid dig själv. Ta med originalhandlingar och eventuellt andra handlingar till intervjun.

Efter anställningsintervjun

Tänk på att varje intervjutillfälle är ett sätt att lära dig mer och att bli bättre till kommande intervjuer. Ta därför tillvara på de erfarenheter intervjuerna ger och spara därför gärna anteckningar, förberedelser med mera till andra tillfällen. Var beredd på att det kan ta lång tid innan du får svar från arbetsgivaren.

Varför fick jag inte jobbet?

Om du inte fick jobbet så var noga med att ta reda på vad som var fel. Du kan alltid ringa den som du träffade på intervjun och åtminstone få besked om hur du låg till för tjänsten.

Ta fasta på eventuella synpunkter till kommande tillfällen. Får du ingen hjälp så får du försöka ta reda på svaret själv. Ett sätt kan vara att svara på följande frågor:

 • Hade du rätt bakgrund för tjänsten? Utbildning, erfarenhet med mera.
 • Hur fungerade intervjun? Förberedelser, svar på frågor, trivsel med personerna som intervjuade etc.

Bli inte nedslagen vid ett nej. En arbetsgivare som haft 100 sökande till en tjänst måste säga ”Tack för visat intresse” till 99 stycken och anställa endast en. Av de 100 sökanden kanske 50 uppfyllde alla kraven men bara en kunde väljas.

Valet av person kanske inte alltid är rationellt utan kan kanske bero på någon detalj hos den sökande. Många gånger handlar det om ren personkemi och hur man förväntas smälta in i en specifik grupp och inte enbart om formella meriter eller kompetens.

Försök identifiera vad som gick bra eller eventuellt mindre bra under intervjun. Fundera över vad du kan förbättra inför nästa intervjutillfälle.


Webbinarium — Så lyckas du med din jobbintervju

Att gå på anställningsintervju kan få fjärilarna i magen att dansa på de flesta. Men det finns enkla tips för att bli mer förberedd och stilla nervositeten. I de här filmerna får du råd om vad du ska tänka på före, under och efter intervjun.

Logga in för att se filmerna om jobbintervjun.

Mer inom ämnet


Uppdaterad