Vad ska jag begära i lön?

Att tänka på när du löneförhandlar vid nyanställning

För lärare eller studie- och yrkesvägledare finns det ingen centralt fastställd lön. Istället förväntas du presentera ett lönekrav som din arbetsgivare kommer att förhålla sig till.

Löneförhandling vid nyanställning

Inför en ny anställning är det viktigt att du funderar igenom ditt löneyrkande. Om yrkandet är för högt riskerar du att inte få anställningen, är det för lågt får du leva med den lönen under anställningen. Det gäller alltså för dig att åstadkomma bästa möjliga resultat i denna situation.

Det finns mycket att tänka på i denna fråga, inte minst i samband med den första anställningen, Då det är lätt att känna sig tacksam för att man fått ett jobb och därför kanske nöjer sig med en lägre lön.

Tips inför löneförhandlingen

 • Det är viktigt att förhandla med "rätt" person, det vill säga den som har rätten att sätta din lön. Förhandlingen ska också ske innan du accepterar en anställning. Börja inte arbeta innan lönen är bestämd.
 • Framhåll inte bara din utbildning till lärare eller studie- och yrkesvägledare, utan även annan utbildning, yrkesverksamhet eller erfarenhet.
 • Du kan ange ett lönespann, till exempel 35 000–37 000 kronor i månaden. Tänk då på hur du utrycker dig och att din tilltänka arbetsgivare hör dig säga att du faktiskt är beredd att acceptera 35 000 kronor i månaden.
 • Ju senare i anställningsprocessen du behöver förhandla lön desto bättre. Att förhandla lön inför anställning handlar inte bara om att uppge en siffra utan att få personen du sitter med att tycka och känna något om det du anger som rimligt. Ditt mål är att motivera varför du anser att ditt yrkande är rimligt.
 • Visa intresse för din motpart. Ställ gärna frågor om skolans arbetssätt och arbetsformer. Att lyssna och iaktta är viktigt i en förhandling, gör gärna anteckningar. Ibland är tystnad bättre än prat. Det är också viktigt att du inte visar dig alltför angelägen.
 • Undvik konfrontationer. Säg aldrig att motparten har ”fel”, även om de har det. Hot av typen ”Får jag inte den lönen är jag inte intresserad” kan ibland vara effektivt, men det gäller då att du står för vad du säger och inte ångrar dig strax efteråt.
 • Var beredd att kompromissa. En lyckad förhandling är när bägge parter känner att de lämnar förhandlingsbordet som vinnare.
 • Presentera ditt bud och analysera förhandlingsklimatet och vilka argument arbetsgivaren använt sig av. Allting hänger på hur "oumbärlig" du som person är för tjänsten. På vilka punkter kan du ge efter?
 • Kan du få något i utbyte mot, en i ditt tycke, låg lön? Sälj aldrig ut något utan att få något i stället. Säg aldrig ”ja” för tidigt, alla eftergifter ska verka ”dyra”. Känn efter när du inte kommer längre. Då ska du göra upp, eller låta bli.
 • Tänk på att anställningsavtal kan ingås muntligt och att du inte säger ”ja” utan att verkligen mena det. Repetera och anteckna vad ni kommit överens om och begär att få det skriftligt snarast möjligt, vilket brukar vara anställningsavtalet.
 • Du kan få råd och stöd av Lärarnas Riksförbunds fackliga företrädare och ta del av vår lönestatistik för att göra dig en bättre bild av vad ett rimligt löneläge bör kunna vara.

Mer inom ämnet


Uppdaterad