Adolf Rosins fond

Idrottsstipendie

Ett stipendie att söka, för utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa, som ska möjliggöra studier eller kursdeltagande som gagnar ämnet Idrott och hälsa, eller stödja forsknings- och utvecklingsarbete om idrott och hälsa.

ALBERT ROSINS FOND

Här de regler som gäller vid sökande av stipendier från Adolf Rosins fond.

Ansökan

Ansökan, med blankettenPDF, skickas till Helen Hedblom senast 15 december varje år och man söker för kommande kalenderår.

Under nästkommande februari månad med­delas de sökande om de får ett stipendium.

Vill man posta ansökan skickar ni till: Helen Hedblom, Jaktfalksvägen 16, 856 51 Sundsvall

Aadressen på blanketten gäller inte

Krav

Utbildad lärare i ämnet Idrott och Hälsa samt medlem hos Lärarnas Riksförbund och Svenska Idrottslärarföreningen.

En artikel till vår tidning Idrott & hälsa ska skrivas efter att stipendiet har används.

Mer inom ämnet


Uppdaterad