Adolf Rosins fond

Idrottsstipendium

Ett stipendium att söka, för utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa, som ska möjliggöra studier eller kursdeltagande som gagnar ämnet Idrott och hälsa, eller stödja forsknings- och utvecklingsarbete om idrott och hälsa. Stipendiet delas ut av Lärarnas Riksförbunds intresseförening för idrott och hälsa samt Svenska idrottslärarföreningen.

ADOLF ROSINS FOND

Här de regler som gäller vid sökande av stipendier från Adolf Rosins fond.

Ansökan

Ansökan, med blanketten Pdf, 58 kB., skickas till Helen Hedblom senast 15 december varje år och man söker för kommande kalenderår.

Under nästkommande februari månad med­delas de sökande om de får ett stipendium.

Vill du posta ansökan adresserar du till:
Helen Hedblom
Jaktfalksvägen 16
856 51 Sundsvall

Krav

Utbildad lärare i ämnet Idrott och Hälsa samt medlem hos Lärarnas Riksförbund och Svenska Idrottslärarföreningen.

En artikel till vår tidning Idrott & hälsa ska skrivas efter att stipendiet har används.

Mer inom ämnet


Uppdaterad