Årets bästa examensarbete

Nominera ditt examensarbete till tävlingen

Lärarnas Riksförbund delar varje år ut två priser för årets bästa examensarbete inom lärarutbildning. Prissumman är 10 000 kronor vardera. Du kan skicka in din nominering under perioden 1 juni till 1 augusti 2022.

Bild på Charlotte Ågren, Markus Bergman och Svante Tideman.

Charlotte Ågren och Markus Bergman tilldelades priset av Svante Tideman, andre vide ordförande i LR (mitten).

Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Arbete är också viktigt för att ge ny kunskap som är relevant för läraryrket. Detta vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset Årets bästa examensarbete. Priset delades ut i två kategorier: 30 respektive 15 högskolepoängs nivå. Vinnarna i respektive kategori får 10 000 kronor. Man kan nominera sitt eget eller någon annans examensarbete till priset.

Kriterier

Examensarbetet ska vara

 • skrivet och godkänt vårterminen 2021 till vårterminen 2022
 • skrivet av minst en medlem i Lärarnas Riksförbund/LR Stud
 • på 30 eller 15 högskolepoängs nivå
 • utfört med en väl avvägd metod
 • relevant för läraryrket och/eller studie- och yrkesvägledaryrket
 • relevant för vidare forskning
 • välskrivet.

Årets bästa examensarbete arrangeras av Lärarnas Riksförbund.

Grattis till Charlotte Ågren och Markus Bergman

Grattis till vinnarna i tävlingen Årets bästa examensarbete 2021. Priset tilldelades Markus Bergman vid Lunds universitet, vinnare i kategorin 30 hp, och Charlotte Ågren vid Malmö universitet, vinnare i kategorin 15 hp. De tilldelades priset på konferensen Lärkraft i Stockholm den 3 november.

Priset för bästa examensarbete om 15 hp tilldelas Charlotte Ågren vid Malmö universitet för hennes arbete " Pdf, 145 kB.Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014." Pdf, 145 kB.Juryns motivering: Ett arbete i ett väl avgränsat ämne utfört med en väl avvägd metod i en fråga som engagerar de flesta lärare.

Priset för bästa examensarbete om 30 hp tilldelas Markus Bergman vid Lunds universitet för hans arbete "Kärnintegrerad undervisning i svenska. Ett retorikmoment för språk och litteratur – och demokrati." Pdf, 132 kB.Juryns motivering: Ett ambitiöst arbete i aktionsforskningens anda som visar hur lärare praktiskt kan arbeta med skolans demokratiuppdrag.

Grattis Charlotte Ågren och Markus Bergman!
Här kan du läsa deras tips inför ditt examensarbete.


Nomineringstiden för 2022 är 1 juni - 1 augusti

TIPS!

Lärarnas Riksförbunds tips för ett bra examensarbete

 • Sök inspiration till din fråga genom att prata med lärare och lärarstuderande.
 • Håll diskussionen levande under hela arbetets gång.
 • Välj en fråga som väckt din nyfikenhet och vars svar du kommer ha nytta av i din framtida profession.
 • Lyft blicken, våga se mönster.
 • Våga dra egna slutsatser och ta ställning.
 • Avgränsa frågeställningen – välj djup framför omfattning.
 • Välj metod med omsorg.
 • Skaffa tillräckligt med data.
 • Gör forskningsanknytningen tydlig.

Vinnare 2020: Josefin Hellman och Josefine Svensson

Inspireras av tidigare vinnare

2020 tilldelades Josefin Hellman och Josefine Svensson varsitt pris för sina examensarbeten.

Josefin Hellman tilldelades priset för sitt examensarbete ”Klipp-och-klistra eller referera vetenskapligt?: En undersökning om hur studenter refererar och vad som krävs för att utveckla detta kunnande Länk till annan webbplats.”, Linköpings Universitet. Juryns motivering: ”Ett arbete som breddar kunskapen om och ger nya insikter i frågan om referathantering där såväl lärare som elever behöver både råd och stöd för att utveckla undervisning och inlärning.”

Josefine Svensson tilldelades priset för sitt examensarbete ”Mot en digitaliserad läsundervisning: Critical literacy med digitala verktyg på högstadiet Länk till annan webbplats.”, Lunds Universitet. Juryns motivering: ”En uppsats som förtjänstfullt behandlar ett så aktuellt ämne som skolans digitalisering med fokus på lärare, elever och innehåll i undervisningen snarare än tekniska förutsättningar.”

Ska du också skriva uppsats? Läs vinnarnas fem bästa tips för ett bra examensarbete!

2019 års pris gick till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp) och till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” Länk till annan webbplats. (30 hp) 

Ska du också skriva uppsats? Läs vinnarnas fem bästa tips för ett bra examensarbete!

Bästa uppsatstipsen från tidigare vinnarna

Louise Malmborg, Andreas Alinder och Cecilia Olofsson har tipsen för dig som ska skriva examensarbete.

Fem tips för ett bra examensarbete

Läraren Cecilia Olofsson och studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder tog hem priset "Årets bästa examensarbete 2019". Här delar de med sig av sina fem bästa tips till dig som ska skriva uppsats.
Louise, Anders och Cecilias skrivtips

Emma Fäldt och Amalia Santesson tog emot priset för bästa examensarbete på Skolforum. Foto: Magnus Glans

De skrev vinnaruppsatsen med Strindberg som ledstjärna

Hur skriver man bäst en uppsats tillsammans? Hur håller man motivationen uppe under många månader? Och hur arbetar man med Strindberg som ledstjärna? Nyutexaminerade lärarna Emma Fäldt och Amalia Santesson ger oss svaren.

Emma och Amalias skrivtips

Erik Andersson tilldelades pris för sin uppsats "En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring”. Foto: Jonas Bilberg

”Det är viktigt att kunna göra en high five för att öka motivationen”

Med fokus och disciplin skrev Erik Andersson sin prisade uppsats om fysisk beröring inom idrottsundervisning.
– Förbud mot beröring som man har infört i en del länder är inte rätt väg att gå, utan man får hitta en balans istället, säger Erik.

Eriks skrivtips