Årets bästa examensarbete

Vinnare 2020: Josefin Hellman och Josefine Svensson

Lärarnas Riksförbund delar varje år ut två priser för årets bästa examensarbete inom lärarutbildning. Prissumman är 10 000 kronor vardera och vinnarna 2020 är Josefin Hellman och Josefine Svensson.

– Det är glädjande att få belöna lärarstudenter som visar att de ser vad som är viktigt för läraryrket och studie- och yrkesvägledaryrket. Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Dessa arbeten är också viktiga för att ge ny kunskap som är relevant för yrket. Detta vill vi i Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset ”Årets bästa examensarbete”, säger Svante Tideman, förste vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

För år 2020 har två pristagare utsetts:

Josefin Hellman

Hon har skrivit examensarbetet ”Klipp-och-klistra eller referera vetenskapligt?: En undersökning om hur studenter refererar och vad som krävs för att utveckla detta kunnandelänk till annan webbplats”, Linköpings Universitet.

Juryns motivering: ”Ett arbete som breddar kunskapen om och ger nya insikter i frågan om referathantering där såväl lärare som elever behöver både råd och stöd för att utveckla undervisning och inlärning.”

Josefine Svensson

Hon har skrivit examensarbetet ”Mot en digitaliserad läsundervisning: Critical literacy med digitala verktyg på högstadietlänk till annan webbplats”, Lunds Universitet.

Juryns motivering: ”En uppsats som förtjänstfullt behandlar ett så aktuellt ämne som skolans digitalisering med fokus på lärare, elever och innehåll i undervisningen snarare än tekniska förutsättningar.”

Om tävlingen Årets bästa examensarbete

Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Arbete är också viktigt för att ge ny kunskap som är relevant för läraryrket. Detta vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset Årets bästa examensarbete.

Årets bästa examensarbete arrangeras av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. Priset delades ut i två kategorier: 30 respektive 15 högskolepoängs nivå. Vinnarna i respektive kategori får 10 000 kronor.

Under perioden 30 april–1 juli kunde du nominera ditt eget eller någon annans examensarbete till priset.

Kriterier

Examensarbetet ska vara

 • skrivet och godkänt vårterminen 2019 till vårterminen 2020
 • skrivet av minst en medlem i Lärarnas Riksförbund/LR Stud
 • på 30 eller 15 högskolepoängs nivå
 • utfört med en väl avvägd metod
 • relevant för läraryrket och/eller studie- och yrkesvägledaryrket
 • relevant för vidare forskning
 • välskrivet.

Årets bästa examensarbete arrangeras av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Inspireras av tidigare vinnare

2019 års pris gick till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp) och till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet”länk till annan webbplats (30 hp) 

Ska du också skriva uppsats? Läs vinnarnas fem bästa tips för ett bra examensarbete!

TIPS!

Lärarnas Riksförbunds tips för ett bra examensarbete

 • Sök inspiration till din fråga genom att prata med lärare och lärarstuderande.
 • Håll diskussionen levande under hela arbetets gång.
 • Välj en fråga som väckt din nyfikenhet och vars svar du kommer ha nytta av i din framtida profession.
 • Lyft blicken, våga se mönster.
 • Våga dra egna slutsatser och ta ställning.
 • Avgränsa frågeställningen – välj djup framför omfattning.
 • Välj metod med omsorg.
 • Skaffa tillräckligt med data.
 • Gör forskningsanknytningen tydlig.

Källa: Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.


Nomineringstiden för Årets bästa examensarbete 2020 var 30 april–1 juli.

Bästa uppsatstipsen från tidigare vinnarna

Louise Malmborg, Andreas Alinder och Cecilia Olofsson har tipsen för dig som ska skriva examensarbete.

Fem tips för ett bra examensarbete

Läraren Cecilia Olofsson och studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder tog hem priset "Årets bästa examensarbete 2019". Här delar de med sig av sina fem bästa tips till dig som ska skriva uppsats.
Louise, Anders och Cecilias skrivtips

Emma Fäldt och Amalia Santesson tog emot priset för bästa examensarbete på Skolforum. Foto: Magnus Glans

De skrev vinnaruppsatsen med Strindberg som ledstjärna

Hur skriver man bäst en uppsats tillsammans? Hur håller man motivationen uppe under många månader? Och hur arbetar man med Strindberg som ledstjärna? Nyutexaminerade lärarna Emma Fäldt och Amalia Santesson ger oss svaren.

Emma och Amalias skrivtips

Erik Andersson tilldelades pris för sin uppsats "En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring”. Foto: Jonas Bilberg

”Det är viktigt att kunna göra en high five för att öka motivationen”

Med fokus och disciplin skrev Erik Andersson sin prisade uppsats om fysisk beröring inom idrottsundervisning.
– Förbud mot beröring som man har infört i en del länder är inte rätt väg att gå, utan man får hitta en balans istället, säger Erik.

Eriks skrivtips

Mer inom ämnet


Uppdaterad