Årets språkliga eldsjäl 2019

Abdul Masih Aphrem, Rågsveds grundskola i Stockholm

”Abdul Masih Aphrem personifierar ordet eldsjäl”. Så börjar nomineringen till Årets språkliga eldsjäl 2019 som skickats in av kollegan Christina Hedman. Det är andra årets som Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst utser en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl.

Förskolan och skolan har i uppdrag Länk till annan webbplats. att ge flerspråkiga barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet. Det är viktigt att barn och elever utvecklar sin läs- och skrivförmåga i modersmålet då det gör att språkutvecklingen för ett andraspråk går snabbare. Modersmålslärare har därför en avgörande roll för barn och elevers språkutveckling. Lärarna är också viktiga för att öka barns självkänsla och ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället.

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige har Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst instiftat priset Årets språkliga eldsjäl.

Abdul Masih Aphrem (i mitten på bilden ovan), Rågsveds grundskola i Stockholm, har utsetts till Årets språkliga eldsjäl 2019. Abdul Masih Aphrem är utbildad till lärare i engelska och litteratur i Damaskus, Syrien.

”Vi gör det tillsammans här. Och bara tillsammans kan vi göra det! Samverkan är nyckelordet. Vi samarbetar idag för framtiden. Framtiden börjar idag. Det är vi lärare som leder Sveriges framtid.”

Abdul Masih Aphrem, utsedd till Årets språkliga eldsjäl 2019

Juryns motivering

”Abdul Masih Aphrem är en lärare som personifierar ordet eldsjäl då han ger mer än det lilla extra. Han har byggt upp en miljö som välkomnar och synliggöra alla modersmåls­lärare på skolan och arbetar hela tiden aktivt för att modersmålsundervisning ska ha en självklar roll på skolan och utvecklas som ämne. Abdul bidrar till elevers flerspråkiga utveckling och lärande på många olika sätt och är en viktig koppling mellan elever, vårdnadshavare andra lärare och skolan.

Att Abdul och hans kollegor dessutom varje år anordnar firande av Internationella moders­måls­dagen, ett gediget arbete för att få en hel skola att samlas kring ämnet modersmål, är ytterligare ett exempel som visar på att Abdul är en språklig eldsjäl.”

Mer inom ämnet