Årets språkliga eldsjäl 2021

Agustín Riverol, Språkcentrum Stockholm

Utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2021 tilldelas modersmålsläraren Agustín Riverol för hans kompetens, engagemang och passion för modersmålsundervisning och det spanska språket. Agustín Riverol arbetar på Språkcentrum i Stockholm, som tillhandahåller modersmålsundervisning till skolor i Stockholm.
Jag känner mig oerhört glad för utmärkelsen, säger han.

”Jag vill att eleverna ska känna att jag brinner för det jag gör, att jag älskar spanskan och att jag älskar att undervisa dem."

Engagemang och passion för modersmålsundervisning

I juryns motivering framhålls Agustín Riverols kompetens, engagemang och passion för modersmålsundervisning, det spanska språket och pedagogik, vilket har påverkat, förändrat och varit en ledstjärna för både hans elever och många i lärarvärlden.

Han berättar att han har en stark kärlek till det spanska språket och att det är viktigt för honom att förmedla det till eleverna.

–Jag vill att eleverna ska känna att jag brinner för det jag gör, att jag älskar spanskan och att jag älskar att undervisa dem, säger han.

Som modersmålslärare får han ofta en väldigt speciell relation till sina elever och deras familjer i jämförelse med när han undervisar spanska i helklass, vilket han också gör i en grundskola.

–Jag har som modersmålslärare större möjlighet att lära känna eleverna bättre eftersom grupperna är mindre. Tillsammans med eleverna kan jag anpassa undervisningen efter deras olika kunskapsnivåer och behov och det gör att vi får en annan relation.

Agustín berättar att han har höga förväntningar på sina elever.

–Jag vill att de ska kämpa hårt. Och att de ska veta att jag finns där för att guida dem utifrån deras egna behov. På så sätt kommer de vidare i sin språkutveckling, säger han.

Bygger broar med modersmålsundervisningen

Modersmålsundervisningen är viktig för elevernas utveckling på flera sätt, framhåller Agustín. Därför försöker han vara en brygga mellan den vanliga undervisningen och modersmålsundervisningen.

–Jag jobbar på sex skolor i Stockholm. När jag kommer till en skola går jag alltid till lärarrummet för att dricka lite kaffe och prata med lärare som undervisar mina elever i andra ämnen. Då kan jag få koll på vad eleverna håller på med och kan anpassa modersmålsundervisningen så att den stärker elevernas kunskapsutveckling även i andra ämnen.

I modersmålslärarens arbete ingår även kontakter med vårdnadshavarna. Agustín upplever att han ofta får en personlig relation även med elevernas föräldrar.

–Det kan hända att föräldrar hör av sig till mig med frågor om deras privata liv, till exempel hur samhället fungerar eller hur de ska göra i kontakt med myndigheter. På många sätt fungerar jag som en länk mellan elever, föräldrar, skolan och hela samhället. Det är en väldigt fin del av mitt jobb, säger Agustín.


Juryns motivering

Utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl tilldelas 2021 modersmålsläraren Agustín Riverol. Med ett stort engagemang för modersmålsundervisning arbetar han för att få elever att tro på sig själva och hitta sin egen koppling till modersmålet.

Hans kompetens och passion för modersmålsundervisning, det spanska språket och pedagogik har vidare påverkat, förändrat och varit en ledstjärna för både hans elever och många i lärarvärlden. Han arbetar för att medvetandegöra modersmålets betydelse för all form av undervisning. Genom att aktivt nätverka i olika forum är han med och sprider sina kunskaper kring pedagogik och flerspråkighet och är därmed en ledstjärna för både lärare och elever.

Prisutdelning 3 november

Den 3 november tilldelas Agustín Riverol utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2021 på konferensen Lärkraft Länk till annan webbplats. i Stockholm. Priset delas ut av Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst för att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige, och visa på goda exempel.

Tidigare pristagare

Årets språkliga eldsjäl delas ut för fjärde året i rad. Här ser du vilka språkliga eldsjälar som tilldelats priset tidigare.

De fick utmärkelsen

ÅRETS SPRÅKLIGA ELDSJÄL

Om priset

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige har Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst instiftat priset Årets språkliga eldsjäl.
Läs mer om Årets språkliga eldsjäl


Uppdaterad