Årets språkliga eldsjäl 2022

Suzana Memisevic, Modersmålslärare, Malmö

Utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2022 tilldelas modersmålsläraren Suzana Memisevic för hennes förmåga att förena elever, vårdnadshavare och kollegor. Med sin gedigna erfarenhet är Suzana Memisevic trygg i sin roll och en lösningsfokuserad och kreativ pedagogisk designer.

Eleven står alltid i centrum och jag försöker att förmedla att jag finns där för dem att vårt mål som pedagoger är att de både ska uppnå kunskapskraven, men också fortsätta utvecklas kunskapsmässigt i framtiden.


Suzana Memisevic, Årets språkliga eldsjäl 2022

Hur känns det att vinna priset Årets språkliga eldsjäl?
– Det känns stort för mig! Jag känner mig ärad och uppskattad inom läraryrket! Jag vill tacka så mycket till förstelärare Linn Hörnfalk, som nominerade mig, samt tack både till Lärarnas Riksförbundet och ILT Education som vill uppmärksamma mitt arbete. Det tog sin lilla tid att smälta att jag vunnit, det var verkligen en överraskning!

Varför tror du att just du vann priset?
– Det är lite svårt att prata om sig själv som vinnare; men eftersom jag blev nominerad av kollegor och andra pedagoger så kan jag säga att jag lägger stor vikt vid att, framförallt nyanlända elever ska ta sig till nya kunskaper inom kärnämnena, samtidigt som jag försöker främja flerspråkighet hos elever. Men vi är många lärare, inte minst inom modersmål och studiehandledning, som arbetar hängivet och engagerat som en viktig länk mellan svenska skolan, elever, föräldrar och svenska samhället. Vi modersmålslärare kan bidra aktivt till elevernas integration i svenska samhället.

Vad är viktigt att tänka på som modersmålslärare?
– Att alltid ta initiativ till att samarbeta med mentorer och ämneslärarna i skolan, det är jätteviktigt. Både för oss pedagoger men framförallt elever. Eleven står alltid i centrum och jag försöker förmedla att jag finns där för dem och att vårt mål som pedagoger är att de både ska uppnå kunskapskraven, men också fortsätta utvecklas kunskapsmässigt i framtiden.

– Förutom inlärningsprocessen försöker jag se till att eleverna är trygga med mig som lärare, men jag försöker också förmedla att det går att både behålla sin identitet och se möjligheterna som finns i landet de har flyttat till.

Suzanas bästa tips för att motivera eleverna

1. Man kan motivera sina elever på väldigt många olika sätt, men jag försöker bemöta elever genom att visa tillit och skapa sådana lektioner där alla elever blir sedda. Jag försöker väcka elevernas nyfikenhet genom att ha intressanta, lockande lektioner där eleverna verkligen blir aktiva och delaktiga.

2. Vi ska inte vara ” tråkiga” för våra elever. Det räcker inte att komma till en lektion med åldersanpassade texter. Det gäller också att vi stöttar elever i delarna de är bäst på. Det är viktigt att vi jobbar på att eleverna ska kunna tänka självständigt, analysera samt ta ställning till olika frågor. I högstadiet kan man till exempel arbeta med aktuella samhällsfrågor på sitt modersmål, till exempel genom att de skriver krönikor.

3. Inför varje skoltermin får eleverna ge sina önskemål på upplägg på lektioner. Jag ser till att hitta intressanta temaarbeten där de kan visa sina kunskaper och intressen. Det är A och O att man når varje elev, oavsett deras förkunskaper inom ämnet och hinna svara på deras frågor.

4. Vårt uppdrag som modersmålslärare känns meningsfullt när vi både stärker elevernas identitet, men samtidigt sträva mot att våra elever ska känna sig hemma inom båda kulturerna. Vi ska uppmuntra elever, och ge dem ”vingar att flyga” vidare med! Vi får inte glömma att elever alltid märker när man är engagerad och entusiastisk!


Juryns motivering

Juryns motivering: Årets språkliga eldsjäl 2022 tilldelas Suzana Memisevic, som arbetar som modersmålslärare i Malmö. Suzana Memisevic är en brobyggare som har förmågan att nå fram till elever, vårdnadshavare och kollegor genom att skapa arenor som förenar dem alla. Med sin gedigna erfarenhet är Suzana Memisevic trygg i sin roll och en lösningsfokuserad och kreativ pedagogisk designer. Kollegor uppskattar hennes lugn, positiva energi och professionalitet. Hon har ett stort engagemang i sina elevers lärande och prestationer vilket gör att deras självförtroende växer även i andra ämnen. Suzana Memisevic gör stor skillnad för sina elever varje dag - därför tilldelas hon utmärkelsen årets språkliga eldsjäl 2022.

Läs mer om Årets språkliga eldsjäl här

Tidigare pristagare

Årets språkliga eldsjäl delas ut för femte året i rad. Här ser du vilka språkliga eldsjälar som tilldelats priset tidigare.

De fick utmärkelsen


Uppdaterad