Bokmässans bildningspris 2021

Årets vinnare presenteras den 24 september

Bokmässans bildningspris delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Arbetet ska präglas av relevanta frågor som rör något av årets tre teman på Bokmässan: demokrati, läsning eller nordisk litteratur.

Illustrationer för Bokmässan 2021 av Carl Johan De Geer.

Under perioden 1 juni-16 augusti gick det att nominera en person, organisation eller verksamhet som verkar för bildning i samhället till Bokmässans bildningspris 2021.

Vinnaren tilldelas, förutom ett diplom, en skulptur som gestaltar bildningens förmåga att vidga och expandera idéer, tankar, tolerans och förståelse. Dessutom får vinnaren en signerad illustration av konstnären Carl Johan De Geer. De Geer har skapat årets illustration för Bokmässan: ett levande alfabet som hyllar litteraturen och reflekterar bokens och berättelsens betydelse. Priset delas ut vid en ceremoni under Bokmässan i september. 

Ytterligare en signerad originalillustration kommer att lottas ut bland dem som skickade in en nominering.

Jury

Juryn består av representanter från Lärarnas Riksförbund, Majblomman och Statens medieråd:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman
Anette Novak, direktör Statens medieråd
Elin Hellström, ansvarig för Tema Demokrati på Bokmässan och ordförande i juryn.

Läs mer om Bokmässans bildningspris på Bokmässans webbplatslänk till annan webbplats


Tidigare års vinnare

2017 Lerums gymnasium

Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.

2018 Stina Oscarson

För sitt demokratiarbete genom författarskap och föreläsningsverksamhet. För hennes outsinliga vilja och mod att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar.

2019 Matiss Silins

För sitt arbete med Ordkanon – ett nätverk av professionella scenpoeter som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket verkar i landets skolor för att hålla lektioner och workshops i poetry slam och spoken word. Syftet är att demokratisera ordet och ge varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse.

2020 delades inget pris ut på grund av pandemin.


Bokmässan med LR – inspiration och ny kunskap för dig som jobbar i skolan

Lärarnas Riksförbund deltar på Bokmässan med tankeväckande samtal och seminarier. På Lärarscenen möter du högaktuella personer som ger dig inspiration och ny kunskap. Missa inte heller våra högaktuella seminarier på temat demokrati.
LR:s program på Bokmässan 2021

Bokmässebiljetter till medlemspris

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan köpa din biljett för att se Bokmässan Play eller för att vara studiopublik till 25 procents rabatt.
Beställ din biljett


Uppdaterad