Stipendium för fackliga studier utomlands

Ansök senast 30 oktober

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då kan du söka Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands. Stipendier delas ut två gånger per år. Denna ansökansomgång kommer att vara öppen även för LR:s medlemmar. Likaså uppmuntras gemensamma ansökningar från grupper som inkluderar både medlemmar i LR och Lärarförbundet.

Foto: Education International

Vem och till vad?

Stipendierna kan sökas av alla medlemmar i Lärarförbundet och i Lärarnas Riksförbund. Såväl tema som plats för de fackliga studierna varierar stort. Under de senaste åren har medlemmar bland annat studerat samverkansformer i Bosnien, lärarnas arbetstider i USA, fortbildning i Tanzania, fackets opinionsbildning i Serbien, globala fackliga organisationer i Bryssel och lärarorganisationernas roll i skolutvecklingen i Finland.

En del väljer att åka själva, andra i små grupper och en del med hela lokalavdelningens styrelse. Det är syftet med studierna som ska vägleda valet av tema, plats och antalet personer som åker tillsammans.

Förutsättningar

För att kunna söka stipendiet behöver du en inbjudan eller en kontaktperson i en lärarorganisation eller annan facklig organisation i utlandet. Denna fackliga organisation ska vara ansluten till vår paraplyorganisation Världslärarfacket Education International. Ansökan måste vara beviljad före avresan. Stipendiet från Lärarförbundet kan bara vara en del av den totala kostnaden och du måste själv göra en egen ekonomisk insats.

Lärarförbundet ser gärna att flera personer söker stipendium tillsammans, till exempel medlemmar i en kommunföreningsstyrelse. Gruppen bör dock inte vara för stor, med tanke på att medlen är begränsade.

NYHET: Denna ansökansomgång kommer att vara öppen även för LR:s medlemmar. Likaså uppmuntras gemensamma ansökningar från grupper som inkluderar både medlemmar i LR och Lärarförbundet.

Innehåll i ansökan

En ansökan per grupp (eller individuell ansökan) formuleras och mejlas in till kontaktpersonen Joakim Olsson (e-postadress se nedan). I ansökningshandlingarna skall framgå vilka personer som ansöker samt deras personnummer. Ansökan ska innehålla tydlig text på alla de områden som finns i länken ”här ser du vilket innehåll som ska vara med i din stipendieansökan” nedan.

Till ansökan ska du bifoga ett program, som ska belysa på vilket sätt du kommer att studera fackligt arbete med professionsfrågor eller annan facklig verksamhet. Du ska också bifoga en budget som visar beräknade kostnader för resa och uppehälle (inkomstbortfall ersätts inte och kan inte heller budgeteras som egeninsats). Din egeninsats ska framgå av budgeten.

Här ser du vilket innehåll som ska vara med i din ansökan Länk till annan webbplats..

När kan man söka?

Senaste datum för att lämna in ansökan är den 30 oktober 2022.

Med tanke på att vaccinationerna framskrider med väldigt olika takt på olika håll i världen, är det viktigt att i ansökan även referera till pandemisituationen i det land som ansökan handlar om.

Mer information

Du kan få ytterligare information från Joakim Olsson på 070 - 341 77 06 eller joakim.olsson@lararforbundet.se

Efterarbete

Vid återkomsten ska du inom tre månader lämna en kort skriftlig rapport som ska kunna publiceras exempelvis här på webbplatsen. Till rapporten ska det genomförda programmet bifogas. Lämpligt innehåll i rapporten kan vara:

  • Varför sökte jag?
  • Vad fick jag ut av besöket?
  • Vad vill jag göra nu?
  • Hur ska jag använda de kunskaper/erfarenheter jag skaffat mig?

Den som får stipendiet kommer att ses som en resursperson och ska vara beredd på att ta egna initiativ för att sprida information. Hur du gör detta kan variera från fall till fall, men olika vägar för erfarenhetsspridning kan vara att:

  • skriva reportage för lokalavdelningen
  • blogga
  • delta på medlemsmöten, ordförandeträffar, styrelsemöten eller globalkurser
  • uppmärksamma lokalpressen på stipendieresan.

Reserapporter

Är du intresserad av att läsa om hur tidigare stipendiater haft det på sina studieresor utomlands? Läs då "Reserapporten" Länk till annan webbplats. där vi samlar deras berättelser från sina resor runt om i världen.

ANSÖKAN OM STIPENDIER FÖR FACKLIGA STUDIER UTOMLANDS

Detta ska ansökan innehålla

Personuppgifter

Personnummer:
Efternamn:
Förnamn:
Utdelningsadress:
Postnr:
Ort:
Telefon hem:
Telefon mobil:
Telefon arbetet:
E-postadress:
Lokalavdelning:
Utbildning:
Anställd som:

Erfarenheter

Innehaft/har följande fackliga uppdrag:
Tidigare internationell erfarenhet:

Om resan

Andra stipendier:
Stipendium söks för resa till:
Lokal facklig kontakt:
Tidpunkt för resan:
Sökt belopp:
Syfte med resan:
För att nå syftet ska jag genomföra följande:
Förberedelser:
Program för resan:
Planerad uppföljning i lokalavdelning:
Budget:
Övriga upplysningar:
Jag ska efter genomförd resa skicka en skriftlig rapport till Lärarförbundet:
Jag söker tillsammans med: