Helgepriset

För enskilda lärare eller mindre lärarlag

Inom skolan finns massor av kompetens, erfarenhet, idéer och uppslag som behöver uppmuntras och visas upp. För att främja nya initiativ på olika nivåer inom skolan har Helge Ax:son Johnssons stiftelse inrättat Helgepriset.

Kriterier

Helgepriset kan sökas av enskilda lärare eller av mindre lärarlag som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet – i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Fyra olika stipendier delas ut inom Helgepriset:

  • ett för förskolan
  • två för grundskolan
  • ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.

Varje stipendium är på 125 000 kronor.

Ansökan

Ansökningssystemet är öppet för ansökningar 1 december – 1 februari.

Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare/förskollärare som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett som kan hämtas härlänk till annan webbplats.

Vinnarna av Helgepriset 2018.

Mer inom ämnet


Uppdaterad