Lena Lundbergs minnes­fond för kompetens­utveckling

För undervisning och utbildning utöver ordinarie utbildning

Sök ekonomiska bidrag vid anordnande av föreläsningar, deltagande i konferenser och liknade med betydelse för det kommande läraryrket.

Ansökan

Stipendiet delas ut en gång om året till studerande till lärare och studie- och yrkesvägledare, samt till studerande­föreningens lokalföreningar. 2019 kommer dock inget stipendium att delas ut.

Mer information

För mer information kontakta angelika.bogren@lr.se.


Uppdaterad