Lena Lundbergs minnes­fond för kompetens­utveckling

För undervisning och utbildning utöver ordinarie utbildning

Sök ekonomiska bidrag vid anordnande av föreläsningar, deltagande i konferenser och liknande med betydelse för det kommande läraryrket.

Denna fond och utdelning från den är för närvarande vilande.
Mer information kommer så fort vi vet mer.

Ansökan

Stipendiet delas ut en gång om året till studerande till lärare och studie- och yrkesvägledare, samt till studerande­föreningens lokalföreningar.

Kontakt

För mer information kontakta emelie.fransson@stud.lr.se.


Uppdaterad