Nordisk sommarkurs

För förtroendevalda och fackligt intresserade medlemmar 

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, arrangerar vartannat år, jämnt årtal, en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna.  

Om Nordisk sommarkurs

NLS ordnar vartannat år Nordisk sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha cirka 140 deltagare från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. 

Vilka är NLS?

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.

Sommarkurs 2020

Sommarkursen 2020 kommer att äga rum i Nyborg, Danmark, med start den 22 juni och avslut den 26 juni. Läs mer om Sommarkurs 2020.