Nordisk sommarkurs

För förtroendevalda och fackligt intresserade medlemmar 

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, arrangerar vartannat år, jämnt årtal, en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna.  

Om Nordisk sommarkurs

NLS ordnar vartannat år Nordisk sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha cirka 140 deltagare från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. 

Vilka är NLS?

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.

Målgrupp

Målgruppen för sommarkursen är alla lärare och ledare, från förskola till högskola och vuxenutbildning, som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna.

Sommarkurs 2022 äger rum i Nyborg, Danmark

Sommarkursen i Danmark var tänkt att hållas redan 2020, men på grund av coronapandemin har kursen skjutits fram till 2022. Sommarkursen äger rum i Nyborg, Danmark från och med måndag 27 juni till och med fredag 1 juli 2022.

Temat för sommarkursen är – En god arbetsmiljö är vägen till bättre lärande. Sommarkursens röda tråd är arbetsmiljö, välmående och integrering/inklusion ur olika vinklar. Fokus ligger på att alla i skolan har rätt att må bra i en god arbetsmiljö som ger motivation till att lära.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan till Nordisk sommarkurs 2022.