Vidareutbildning som ger behörighet

Olika sätt att utvecklas eller ändra inriktning

Det finns många alternativ för vidareutbildning. Här hittar du några av de vägar du kan välja för att utveckla din kompetens.

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet Länk till annan webbplats. kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter.

Behörighetsgivande utbildning — VAL

Till VAL-projektet Länk till annan webbplats. kan du söka om du är verksam som lärare eller förskollärare men saknar lärarexamen eller förskollärarexamen. Inom VAL-projektet kan du studera utbildningsvetenskaplig kärna och ämneskomplettera för att nå en examen. VAL-projektet är ett nationellt projekt, med flera medverkande universitet.

Det är av vikt att Lärarnas Riksförbund på lokal nivå bevakar vilka som kan komma ifråga för denna utbildning, samt att huvudmannen ger de förutsättningar som krävs för att bedriva studier i kombination med anställningen i skolan.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom utländska lärares vidareutbildning (ULV). Utbildningen finns vid sex olika universitet. Länk till annan webbplats.

Speciallärarutbildning

Du som vill vidareutbilda dig till speciallärare kan göra det vid flera universitet och högskolor. Du kan även studera till speciallärare via Lärarlyftet. Läs mer på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Kompletterande pedagogisk utbildning Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper från en högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

VILL DU BLI LÄRARE?

Sverige behöver fler lärare

Har du funderat på att bli lärare? Det finns fler vägar att ta in i yrket. Utsikterna att få jobb är goda, och inom vissa ämnesinriktningar finns en mycket stor efterfrågan på behöriga lärare.

Bli yrkeslärare

Vill du kombinera dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete? Yrkeslärarutbildningen Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper och som vill jobba som yrkeslärare på till exempel gymnasiet. Utbildningen vänder sig till dig som redan har yrkeskunskaper inom el, bygg, restaurang eller som frisör och inom vårdyrken.

Så kan du bli lärare

Vill du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare? På UHR:s sajt Länk till annan webbplats. kan du läsa om de utbildningar och de tillhörande inriktningarna som finns.

Kanske kan du ha nytta av tidigare utbildning genom KPU – en genväg till läraryrket för dig som redan har en högskoleutbildning.


Uppdaterad