Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Anställningsavtalet

Anställningsavtalet är det som formellt och juridiskt reglerar din anställning. Det finns därför mycket att tänka på innan du skriver under.

En anställning är en form av avtalsförhållande mellan två parter – arbetsgivaren och arbetstagaren.

Som alla andra avtal, kan ett anställningsavtal avslutas av båda parter, med iakttagande av vissa bestämda regler för hur detta ska gå till.

Eftersom lagstiftaren anser att avtalsförhållandet just när det gäller anställningar inte är helt symmetriskt – arbetsgivaren är alltid i ett visst överläge – så gäller striktare regler om arbetsgivaren vill säga upp anställningen än om det är arbetstagaren som vill avsluta sin anställning. Man kan säga att lagstiftaren har velat utjämna relationen mellan parterna något.

Därför kan en arbetstagare, med iakttagande av en bestämd uppsägningstid, utan att ange några särskilda skäl alltid säga upp sitt anställningsavtal.

En arbetsgivare som vill avsluta ett anställningsavtal, måste å sin sida kunna redovisa att det finns en saklig grund för uppsägningen, vilket regleras i anställningsskyddslagen (LAS).

Kollektivavtalet är viktigt

Vid kommunal anställning ska det centrala kollektivavtalet mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund tillämpas i anställningsavtalet. Kollektivavtal finns både på kommunal, privat och statlig sektor.

Om kollektivavtal saknas hos den tilltänkta arbetsgivaren bör du – innan du skriver på – kontakta Lärarnas Riksförbunds kommunförening på den ort där du söker anställningen.

Anställningsavtalets innehåll

Se till att ditt anställningsavtal innehåller följande:

  • Arbetsgivarens namn och adress
  • Arbetsuppgifter, titel samt arbetsplats
  • Anställningens tillträdesdag
  • Varaktighet, det vill säga om det gäller en tillsvidareanställning eller någon form av visstidsanställning
  • Slutdag eller förutsättningar för anställningens upphörande vid fall av visstidsanställning
  • Vid tillsvidareanställning; vilken uppsägningstid som gäller
  • Begynnelselön och eventuella andra löneförmåner samt hur ofta lönen utbetalas
  • Uppgifter om semester och arbetstid
  • Uppgifter om kollektivavtal
  • Om anställningen en ferietjänst eller semestertjänst

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Maria Westin Nilsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-17 15.46