Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kollektivavtalet

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund på lokal eller central nivå.

Avtalet reglerar frågor om anställningen och kan omfatta enskilda medlemmar, eller en grupp av medlemmar.

Idag återfinns lagregleringen gällande kollektivavtal i 23 – 31 a §§ medbestämmandelagen (MBL).

Ytterligare juridisk bakgrund finns i grundlagens bestämmelser om föreningsrätt samt i avtalslagen.

23 § i MBL inleds med en beskrivning av vad ett kollektivavtal är och vilka som har rätt att teckna ett sådant:

”Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.”

En kollektivavtalad försäkring bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Parter är exempelvis Svenskt Näringsliv, LO, PTK, OFR och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Maria Westin Nilsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-14 12.30