Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förberedelse inför löneförhandlingen

Som i många andra sammanhang är förberedelse A och O för slutresultatet.

Samla in fakta med anknytning till lönen:

  • Avtalet och arbetsgivarens allmänna inställning
  • Marknadsläget för din yrkeskategori
  • Det generella läget på avtalsområdet och i samhällsekonomin
  • Arbetsgivarens syn på lönepolitik, arbetsmiljö, personalfrågor etcetera
  • Skolans profil
  • Alternativa arbetsgivare
  • Vilka meriter du tänker åberopa

Det optimala förhandlingstillfället inträder när du har möjligheten att ställa olika erbjudanden mot varandra så att du inte blir beroende av en enskild arbetsgivare.

Bestäm också kritiska gränser innan du går in i förhandlingen så att du har en prutmån att spela på, liksom ett golv du inte gärna går under.

Förbered dina argument utifrån de fakta du samlat in. Vilka argument kommer att väga tyngst för arbetsgivaren? Vad talar för att anställa just dig? Ta fram de argument du tror är mest effektiva.

Fundera också på möjliga motargument från arbetsgivarens sida. Hur ska du bemöta dessa?

Stäm av dina meriter och argument mot vad som betonas i platsannonsen och det som kommit fram som viktigt i tidigare samtal/intervjun.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Annette Wärme

Sidan senast uppdaterad: 2013-10-22 00.17

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén går ut i en debattartikel under Kommunala skolriksdagens första dag och riktar sig till skolpolitiker i kommunerna, som måste satsa mer på lärarna: "Både den nuvaran...