Sök Sök
Meny Meny

Logga in

IKT som ett pedagogiskt verktyg

En föreläsning där du får konkreta tips om hur du som lärare kan använda dig av exempelvis activeboard/smartboard, mobil, dator och Ipads för att få alla elever delaktiga i undervisningen.

Anna och Malin kommer under föreläsningen att visa på hur IKT är ett värdefullt pedagogiskt redskap att använda i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Enligt skolverket ska våra elever få en tidsenlig utbildning. Våra barn och ungdomar tillbringar alltmer tid på internet och en stor del av deras liv levs där. En tidsenlig utbildning torde således vara en skola där en stor del av verksamheten bygger på IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Frågor som kommer att lyftas under föreläsningen är:

  • Hur tar vi reda på elevernas förförståelse?
  • Hur bygger vi upp en undervisning baserad på IKT?
  • Hur får vi med alla på tåget?
  • Hur använder vi IKT för formativ bedömning?
  • Analys och reflektion av undervisningen. Hur kan vi utvärdera med hjälp av IKT samt hur bygger vi vidare på resultatet till nästa lektion?
  • Barn i behov av särskilt stöd - alternativa verktyg.

Malin Wikström: Förstelärare i specialpedagogik och utbildad LIP-coach. Utbildningar: Lärarutbildning, magister i specialpedagogik, specialpedagogexamen.

Anna Österlund: Utbildad specialpedagog med erfarenhet från hela grundskolan. Utbildningar: Lärarutbildning, specialpedagogexamen.

Planerade tillfällen

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Maria Westin Nilsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 16.12

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll