Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Forskning ger bättre resultat i skolan

Om elevernas resultat ska bli bättre måste forskningen ta större plats i skolan. Därför inledde hösten 2010 företrädare för kommunerna, lärarna, friskolorna, skolledarna och näringslivet ett samarbete kring forsknings- och utvecklingsfrågor i skolan.

Ett skäl till detta är att skollagen numera slår fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en god intentionen och för att uppnå den krävs målmedvetet arbete från alla som är involverade i skolan.

I dag är avstånden mellan forskningen och undervisningen i klassrummen för stora. Vi är överens om att skolan ska utvecklas och att elevernas resultat måste förbättras. Men då måste skolledare, lärare och annan skolpersonal stå i nära kontakt med forskningen. I dag är det inte så och det hindrar den fortsatta utvecklingen av undervisningen.

Därför arbetar vi som representerar skolans huvudmän, lärare, skolledare och näringslivet, tillsammans för att fler elever ska nå sin fulla potential och bli väl förberedda för framtida lärande och arbetsliv.

Det är angeläget att förstärka den forskning som handlar om klassrumssituationen, ämnesdidaktisk kompetens, undervisningsmetoder, hur lärare undervisar och hur elever lär. En starkare koppling till sådan forskning från olika vetenskapliga områden höjer lärarnas kompetens och förmåga att använda olika verktyg i undervisningen beroende på situation och elevernas behov. Det behövs också fler forskarutbildade lärare.

Ytterligare en utmaning är att lärare, skolledare och företrädare för huvudmännen behöver ta del av relevant forskning och använda den i verksamheten i ökad utsträckning. Det ska löna sig att ta fram arbetssätt som utgår från forskningen och därmed öka kvaliteten på undervisningen. Det är först när den relevanta forskningen finns, sprids och används väl i verksamheten som skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Forskning ger bättre resultat i skolan — men hur?

Lärarnas Riksförbund arrangerade den 18 oktober 2012, tillsammans med Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting en dag som bjöd å goda exempel och diskussioner om hur man kan få samverkan kring forskning och utveckling att fungera.

Konferensens syfte var att vara en mötesplats för att sprida exempel och för att utbyta erfarenheter. Dagen bjöd därför både på ett antal presentationer samt tid för diskussion om hur man får samverkan att fungera. Hur lägger man upp forskning, undervisning och samarbete med lärarutbildningarna? Hur tar man tillvara på verksamhetens frågor och gör dem forskningsbara? Hur ser man till att den kunskap som finns kommer till nytta i verksamheten? Hur får man finansieringsmodeller att fungera? Vilken roll ska forskarutbildade lärare ha i skolan? Hur gör vi det möjligt för skolledare och lärare att aktivt delta i eller leda forskningsprojekt inom ramen för huvudmannens ansvar? Dessa är några frågor som stod i fokus under dagen.

Via länken kan du ta del av dagen i efterhand genom filmer från de olika presentationerna och diskussionerna.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 15.23

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin