Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Forskning kring studie- och yrkesvägledning

För att kunna stärka studie- och yrkesvägledningen behövs tillgång till aktuell forskning.

Den svenska forskningen om studie-och yrkesvägledning är dock fortsatt begränsad.

Den forskning som finns och bedrivs kommer i huvudsak från de högskolor som har studie- och yrkesvägledarprogram.

Internationell forskning

Det finns det förhållandevis mycket internationell forskning om effekter av studie-och yrkesvägledning.

Många namnkunniga forskare inom området kommer från England och Danmark, bland annat Jenny Bimrose, Alan Brown, Claire Tyers, Alice Sinclair, Randi Boelskifte Skovhus och Rita Buhl.

Några exempel på intressanta studier hittar du här.

Forskningsbanken på Syvonline.se innehåller även internationell forskning.

Det finns även OECD-publikationer om studie-och yrkesvägledning. De kan beställas utan kostnad från OECD:s internetbookhandeln.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund har gjort egna undersökningar:

Studie-och yrkesvägledares arbetsmiljö (2011)

Effekter om vägledning (2012) visar att elever som gått i grundskolor med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper högre risk att avbryta sina gymnasiestudier. Dessa resultat ligger i linje med SWA Consultings studie från 1999 som visade att elever som fått karriärvägledning av ”specialister” uppvisade lägre avhoppsfrekvens än övriga.

 

 

Forskningsöversikt kring studie och yrkesvägledning

Bimrose, J., S-A. Barnes, and D. Hughes. (2008). Adult Career Progression and Advancement: A five year study of the effectiveness of guidance. Coventry: Warwick Institute for Employment Research & Department for Innovation, Universities & Skills.

Bimrose, J., and S-A. Barnes. (2007). Navigating the Labour Market: Career Decision

Making and the Role of Guidance. Coventry: Warwick Institute for Employment Research and Department for Education and Skills.

Bimrose, J.,  Barnes, S-A. (2006). ”Is career guidance effective? Evidence from a longitudinal study in England” i Australian Journal of Career Development (15) nr 2 s.19-25.

Bimrose, J., S-A. Barnes, and D.  Hughes. (2006). Developing Career Trajectories In England: The Role of Effective Guidance. Coventry: Warwick Institute for Employment Research & Department for Education and Skills.

Bimrose, J., S-A. Barnes, and D. Hughes. (2005). Effective Guidance One Year On: Evidence from Longitudinal Case Studies in England. Coventry: Warwick Institute for Employment Research and Department for Education and Skills.

Bimrose, J. , S-A. Barnes, D. Hughes, and M. Orton. (2004). What is Effective Guidance? Evidence from Longitudinal Case Studies in England. Coventry: Warwick Institute for Employment Research and Department for Education and Skills.

Brown, S et al. (2011). ”What will I be when I grow up? An analysis of childhood expectations and career outcomes” i Economics of Education Review (30) nr 3 s.493-506.

Hirschi, A., och Läge, D. (2008). ”Increasing the career choice readiness of young adolescents: an evaluation study” i International Journal for Educational and Vocational Guidance (8) nr 2 s.95-110.

Hughes, D. et al. (2002). The Economic Benefits of Guidance. Derby: Centre of Guidance Studies, University of Derby.

Jokisaari, M och Vuori J. (2011). ”Effects of a Group Intervention on the Career Network Ties of Finnish Adolescents” i Journal of Career Development (38) nr 5 s.351-368.

Lundahl, L. (red). (2010). Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Lärarnas Riksförbund. (2012). Effekter av vägledning. Stockholm: Lärarnas Riksförbund.

Meijers, F.,et al. (2013). ”The Relationship between Career Competencies, Career Identity,

Motivation and Quality of Choice” i International Journal for Educational and Vocational Guidance (13) nr 1 s.47-66.

OECD. (2004). Career Guidance and Public Policy – Bridging the Gap.

SWA Consulting. (1999). Evaluation of early Individual Learning Account development activity. Research report 123. London: DfEE.

Tyers, C och Sinclair, A. (2005). Intermediate Impacts of Advice and Guidance. Brighton: The Institute for Employment Studies.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 16.36

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin