Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kompetensutveckling

För att utvecklas i sitt yrke krävs relevant kompetensutveckling, detta gäller för alla och i synnerhet för lärare som ska bidra till hög måluppfyllelse och god kvalitet i den svenska skolan. Därför kräver vi att våra medlemmar erbjuds tillräcklig kompetensutveckling av god kvalitet.

Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever att deras kompetensutveckling är otillräcklig, att man får för lite kompetensutveckling, av fel typ och av för dålig kvalitet.

Med de stora förändringar i grund- och gymnasieskolan som genomförts på kort tid krävs flera olika kompetensutvecklingsinsatser.

Höjda krav på behörighet, förändrat betygssystem och nya läroplaner kan inte genomföras utan att staten och huvudmännen också där tar ansvar för att lärarna får den kompetensutveckling som krävs.

Vetenskapsbaserad kompetensutveckling

För att göra lärares kompetensutveckling mer vetenskaplig krävs att de lärosäten som ger lärarutbildning också utformar särskilda kurser för lärares kompetensutveckling.

Staten och huvudmännen måste ta ett delat ansvaret för att finansiera fördjupning av lärares kompetens och de brister i behörighet vi ser idag ska utbildas bort. Lärarlyftet II måste därför förlängas så att fler lärare kan delta och nå behörighet i ämnen de nu undervisar i utan tillräcklig formell utbildning.

Lärosätena behöver också utveckla metoder för att validera kunskaper hos lärare som har utbildning i närliggande ämnen och lång erfarenhet av att undervisa. Även här behövs stöd från staten, för att det ska bli ekonomiskt hållbart för lärosäten att genomföra rättssäkra valideringar.

Självvärdering

Lärare funderar ständigt över sin undervisning, på kort och lång sikt. Vad fungerar för den här gruppen eller för den här eleven? Hur ska jag lägga upp det här momentet nästa år?

När detta tänkande systematiseras, enskilt eller tillsammans med andra lärare, kallar vi det självvärdering och utgör en form av ständigt pågående kompetensutveckling.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30 09.54

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin