Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarlyftet, VAL, ULV och speciallärarutbildning

Här kan du läsa mer om Lärarlyftet, berhörighetsgivande utbildning (VAL), vidareutbildning för lärare med utländsk examen (ULV) samr speciallärarutbildning.

Lärarlyftet

Lärarlyftet vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i, lärare i särskolan utan rätt behörighet och fritidspedagoger som vill kunna undervisa i praktiskt-estetiska ämnen. Det kallas Lärarlyftet II.

I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk, sfi och matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Staten betalar därför ut en ersättning till huvudmännen för de högskolepoäng lärarna läser:

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och sfi.
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
 • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

I budgetpropositionen 2016 avsattes 100 miljoner kronor till fortsatta satsningar på Lärarlyftet II 2016. År 2017 beräknades 150 miljoner kronor och för 2018 beräknas 100 miljoner kronor.

Regeringen har sedan 2012 givit Skolverket i uppgift att genomföra Lärarlyftet II. Projektet har förlängts i omgångar och är nu planerat att fortsätta minst till och med 2018.

Behörighetsgivande utbildning — VAL

En ny typ av utbildning, liknande den tidigare SÄL-utbildningen erbjuds den som har anställning i grund-, gymnasieskola eller vuxenutbildning och saknar behörighet enligt skollagens bestämmelser. För att komma ifråga för utbildningen krävs att man har tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som ger förutsättningar att nå lärarexamen genom maximalt ett års heltidsstudier.

Utbildningen ges minst på halvtid och inriktas på de ämnen och inriktningar som lärosätena kommer överens om med huvudmännen.

Efter kritik mot att utbildning endast omfattat 60 högskolepoäng, alltså en termin kortare än den tidigare SÄL-utbildningen, har regeringen inför hösten 2010 beslutat att det istället ska vara möjligt att läsa upp till 120 högskolepoäng inom VAL.

Det är av vikt att Lärarnas Riksförbund på lokal nivå bevakar vilka som kan komma ifråga för denna utbildning, samt att huvudmannen ger de förutsättningar som krävs för att bedriva studier i kombination med anställningen i skolan.

Utbildningen genomförs vid åtta lärosäten:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Umeå
 • Jönköping
 • Karlstad
 • Dalarna
 • Linköping

Mer information om utbildningen finns på respektive lärosätes webbplats.

Vidareutbildning för lärare med utländsk examen — ULV

För den som har en utländsk lärarexamen finns nu möjlighet att få en kompletterande utbildning som ger behörighet att undervisa i svenska skolor, antingen genom behörighetsbevis eller genom svensk lärarexamen. Den kompletterande utbildningen kan variera i längd beroende på tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, men får högst omfatta 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Utbildningen genomförs vid sex lärosäten:

 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet
 • Malmö högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Mer information om utbildningen finns på respektive lärosätes webbplats.

Speciallärarutbildning

Du som vill vidareutbilda dig till speciallärare kan göra det vid flera universitet och högskolor. Du kan även studera till speciallärare via Lärarlyftet. Läs mer på skolverket.se

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 14.40

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin