Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ta del av höstens digitala fortbildningar

Lärarnas Riksförbund har under våren inlett ett samarbete med Opusplace, som är en plattform som erbjuder digitala lärarfortbildningar för lärare i grundskolan och gymnasiet. Det har varit oerhört roligt att se så många engagerade deltagare i första fortbildningen i algebra.

I höst utökas erbjudandet med nya spännande fortbildningsomgångar inom matematik, SO och ett nationellt skolevent, som riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet i alla ämnen. Du som lärare erbjuds under hösten att kostnadsfritt ingå i ett kollegialt utbyte av kunskap och erfarenheter.

Höstens fortbildningar

Rädda Ekvationerna – del 1

Beskrivning: Lektionsserien introducerar elever till algebra på ett tydligt och engagerande sätt. Fortbildningen tillåter deltagande lärare att tryggt kunna använda och inspireras av lektionsmaterialet som enkelt kan användas i arbetet med egna elever via kollaborativa övningar som lett till mycket goda läranderesultat.

Målgrupp: Matematiklärare på mellan- och högstadiet
Startdatum: 28 augusti och 25 september, 2017
Längd: 4 veckor

Rädda Ekvationerna – del 2

Beskrivning: Del 2 av denna lektionsserie introducerar elever till problemlösning med ekvationer på ett tydligt och engagerande sätt. Fortbildningen tillåter deltagande lärare att tryggt kunna använda och inspireras av lektionsmaterialet som enkelt kan användas i arbetet med egna elever via kollaborativa övningar som lett till mycket goda läranderesultat. Vi rekommenderar att du först läser Rädda Ekvationerna – del 1.

Målgrupp: Matematiklärare på mellan- och högstadiet
Startdatum: 28 augusti och 25 september, 2017
Längd: 4 veckor

 

Problemlösning – Att väcka intresse

Beskrivning: Fortbildningen ”Att väcka intresse” ger dig tips och idéer på effektiva metoder för hur du kan arbeta med problemlösning. Du får i fortbildningen full tillgång till problem och lektionsidéer som enkelt kan användas i arbetet med dina egna elever. Lektionerna bygger på evidensbaserad forskning och ett flerårigt kollegialt lärande mellan lärare på låg-, mellan- och högstadiet.

Målgrupp: Klasslärare och matematiklärare på låg-, mellan- och högstadiet
Startdatum: 25 september och 6 november, 2017
Längd: 4 veckor

 

Tolerans och demokrati

Beskrivning: Fortbildningen bygger på beprövad erfarenhet och pedagogiska teorier kring lärande och pedagogiskt arbete med identitet, rasism, fördomar och vilja till samexistens. Fortbildningen baseras till stora delar på den klassrumserfarenhet som skapats under närmare 25 års arbete med det så kallade Toleransprojektet.

Målgrupp: SO- och svensklärare på högstadiet och gymnasiet
Startdatum: 25 september och 20 november
Längd: 4 veckor

 

Projekt CitizenZ

Beskrivning: Denna 2 veckorsmodul presenterar ett nationellt initiativ vilket engagerar elever i högstadiet och gymnasiet att ta en aktiv roll i vår samhällsutveckling genom att med stöd av sina lärare få möjlighet att jobba fram genomtänkta förslag på hur ett givet samhällsproblem kan adresseras och lösas. Modulen är en lärarhandledning som förbereder deltagande lärare att arbeta med sina elever i höstens nationella ”Hackathon för mångfald och medmänsklighet” som äger rum vecka 45 och 46 på skolor runt om i landet.

Målgrupp: Lärare (oavsett ämnesspecialisering) i högstadiet och gymnasiet
Startdatum: 4 september och 6 november
Längd: 2 veckor


Vad är Opusplace

Fortbildningen är framtagen av Ronald Bernette, grundare och projektledare för Opusplace. Opusplace är ett privat initiativ stöttat av KTH Innovation för att utveckla en webbaserad ”community of learners”, med syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för kontinuerlig lärandeutveckling hos både lärare och elever.

Vid frågor om fortbildningen maila Ronald Bernette.

Fortbilda dig

Du som är kommunalt anställd lärare har enligt avtal i snitt 104 timmar för kompetensutveckling per läsår. På fristående skolor finns en mängd avtal. Diskutera med din arbetsgivare så att detta seminarium räknas som kompetensutveckling för dig. Vad säger ditt avtal?

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Angelica Nylöf

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19 14.17