Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vi värderar kvalitet

Det är vi lärare som, vid sidan av föräldrarna, har störst betydelse för barns och ungdomars utveckling. Det är också lärarna som har de största kunskaperna om hur lärande går till och som kan utveckla denna kunskap.
Men, hur tar vi idag tillvara den kraft som ligger i denna kunskap? Är skolans organisation anpassad för att möta behovet av kunskap? Vilka möjligheter har lärarna att, i det dagliga arbetet och genom egen forskning, fördjupa sin yrkeskunskap och bidra till yrkets kunskapstillväxt?

Ett villkor för att lärarprofessionen ska utvecklas är att arbetet med att förbättra skolan systematiseras och anpassas till varje skolas särskilda förutsättningar.

Det är också nödvändigt att skolledningen har insikt om att utvecklings- och förbättringsarbete tar tid, är komplicerat och kräver en organisation i skolan som kan ta hand om och stödja lärarna i det fortlöpande kvalitetsarbetet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2010-12-08 17.15