Business Meeting --- Image by © Rachel Frank/Corbis

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. I denna föreläsning/workshop med Jennie Wilson får du verktyg för att kunna komma igång med kooperativt lärande med dina elever.

Information
Aktivitet för

Alla medlemmar

Kostnad

Föreläsningen är gratis för medlemmar. Pris för icke-medlemmar är 380 kr, som betalas via Swish på plats. Du som ännu inte är medlem kan bli det på plats, då blir föreläsningen givetvis kostnadsfri för dig också.

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

mån 25 maj 2020

Tid

17:00–19:00

Plats

Umeå
Folkets hus

Anmälan

Om innehållet

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

Kooperativt lärande eller KL, används i många länder och är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. Grundtanken med KL är ett lärande där samarbetet mellan eleverna utvecklar deras kunskaper och sociala förmågor samtidigt. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktig och styrande roll.

Målgrupp

Föreläsningen passar lärare på grundskolan.

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6 och har arbetat som klasslärare och förstelärare i kooperativt lärande. Ända sedan studietiden har hon lagt stort fokus på samarbete och elevaktivitet för ett fördjupat lärande. De senaste åren har hon arbetat allt mer med kooperativt lärande. Jennie är medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande samt kooperativt lärande i praktiken.
Hon driver hemsidan kooperativt.com tillsammans Niclas Fohlin m.fl.

Vi bjuder på fika

Fika med matig smörgås serveras från 17.00 och föreläsningen pågår mellan 17:30-19:00.

Kompetensutveckling

Prata med din arbetsgivare så att denna föreläsning räknas som kompetensutveckling för dig.

Du som är kommunalt anställd lärare har enligt avtal i snitt 104 timmar för kompetensutveckling per läsår. På fristående skolor finns en mängd avtal.Vid frågor kontakta

Dan Åberg