Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Den nyexaminerade läraren

Lärarnas Riksförbund anser att varje lärare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan, men det är extra viktigt att en sådan upprättas för lärare som genomför sin introduktionsperiod. Den nya läraren bör ges stor möjlighet att själv formulera sina behov men mentorn har också ett ansvar för att uppmärksamma sådana utvecklingsområden.  
Under introduktionsperioden ska den nya läraren ges möjlighet pröva på så mycket som möjligt av det som ingår i lärararbetet, men med stöd av en erfaren lärare, och i ett lugnare tempo. Provåret ska inte ses som en omprövning av lärarexamen utan som ett tillfälle att fördjupa sin kompetens och utveckla sådana förmågor som bäst utvecklas just i praktisk verksamhet. Att våga pröva olika grepp, att se vad som fungerar och inte fungerar och att ständigt vilja bli bättre är väsentligt för den nya läraren, både i nuet men också för att fortsätta utvecklas under hela yrkeskarriären. 

Mentorn


Att vara mentor för en nyexaminerad lärare är ett ytterst viktigt uppdrag. Erfarenheterna från de senaste åren visar dock att man hos många arbetsgivare inte tagit detta uppdrag på allvar. Ofta utser skolledningen någon i arbetslaget att vara mentor. Denna har vanligtvis varken utbildning för uppgiften eller fått någon ersättning för detta arbete. Det är därför mycket viktigt att skolan får ekonomisk ersättning för att kunna ge mentorerna tid och möjlighet att fullfölja sin uppgift.

Mentorn kan vara en erfaren lärare, men även relativt nyexaminerade lärare som är lämpade för uppgiften ska kunna komma i fråga. Här är personligheten avgörande snarare än åldern. Mentorns uppgift är i första hand att stödja den nya läraren och uppmuntra dennes självreflektion. Att mentor besöker den nya lärarens lektioner är självklart, men det är också bra om den nya läraren ges möjlighet att delta vid och diskutera mentorns lektioner.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-10 15.48

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin