Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Introduktionsprogram

Många skolhuvudmän har tagit fram introduktionsprogram för nyexaminerade lärare. En del av dessa program har tyvärr karaktären av arbetsplatsintroduktion och inte en djupare introduktion av den nyexaminerades yrkesidentitet, det vill säga utvecklingen i yrkesrollen. Lärarnas Riksförbund anser att arbetsplatsintroduktionen är viktig men än viktigare är yrkesintroduktionen.

Skollagen ställer nu krav på att nyexaminerade lärare ges introduktion med mentor under sitt första år i yrket. Det är rektors ansvar att det upprättas en plan för introduktionsperioden. Det måste göras skillnad mellan arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion med ett program för arbetsplatsintroduktionen och ett för yrkesintroduktionen.

Arbetsplatsintroduktion

Oavsett arbetsplats krävs det fasta rutiner för hur nyanställda tas emot. Varje skola behöver ha en plan för i vilken information ska ges, när och av vem.  

  • Praktisk information: Säkerhetsrutiner, hur kopiatorn fungerar, var nycklar och undervisningsmaterial finns.
  • Personell information: Vilket arbetslag den nyexaminerade läraren ingår i, vem som arbetar med vad, vem som är ämnesansvarig och var skolsköterskan finns
  • Formell information: Skolans handlingsplaner för olika områden.
  • Pedagogisk information: Rutiner kring utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, klassföreståndarskap/mentorskap, åtgärdsprogram samt nationella prov.
  • Facklig information: Lokala avtal avseende arbetstid och arbetsvillkor, vikariat och övertidsarbete.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen för nya lärare regleras i skollagen, förordningar och Skolverkets föreskrift. Läs mer on introduktionsperioden här.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-29 09.57