Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Stöd de nyexaminerade lärarna!

Internationell och svensk forskning visar att nyexaminerade lärare möter många svårigheter under den första tiden som yrkesverksamma, svårigheter som alltför ofta leder till att nya lärare lämnar yrket. Därigenom förlorar Sverige välutbildade lärare som behövs i den svenska skolan.

Lärarnas Riksförbund anser att yrkesintroduktionen är ytterst viktig för att nya lärare ska få det stöd de behöver under sin första tid som yrkesverksamma lärare. Att vara mentor för nya lärare är också en utmaning och en möjlighet för mer erfarna lärare att utveckla sin yrkesroll.

Lärarnas Riksförbund har länge uppmärksammat nyexaminerade lärares arbetssituation. Vi har sett att unga nyexaminerade lärare hoppar av yrket, ofta som en följd av att de inte fått tillräckligt stöd under den första tiden som lärare. Därför är en oerhört viktig del av legitimationssystemet för lärare just rätten till en god yrkesintroduktion.

Skolverket har tagit fram föreskrifter, allmänna råd och kommentarer för introduktionsperioden och kompetensprofiler för bedömningen av nya lärares lämplighet. Dessa ska naturligtvis följas och Lärarnas Riksförbund har också ytterligare förslag till hur den nya lärarens första tid i yrket kan bli så bra och utvecklande som möjligt.

Lärarnas Riksförbund vill betona vikten av att den nya läraren får:

 • ett individuellt introduktionsprogram under provåret
 • en personlig mentor
 • tid avsatt till kontinuerliga träffar med mentorn
 • delat ansvar som klassföreståndare för elever
 • en tjänst där undervisning och grupptilldelning anpassas utifrån att man är ny i yrket
 • en bra ingångslön och en god löneutveckling som motivation för att stanna kvar i yrket

Lärarnas Riksförbund anser att mentorer ska:

 • utses i samråd mellan skolledningen och de fackliga organisationerna
 • få utbildning för uppdraget
 • i sin tjänst ges den tid som krävs för att fullgöra uppdraget
 • belönas för uppdraget genom en god löneutveckling
 • kunna stödja även andra, mer erfarna kollegor genom kollegahandledning
 • ges möjlighet att dokumentera sitt arbete som mentor/kollegahandledare för att meritera sig till särskilt kvalificerad lärare

Vad Lärarnas Riksförbund anser

Med stöd av forskningen anser Lärarnas Riksförbund att en god yrkesintroduktion i läraryrket avsevärt höjer kvaliteten på undervisningen och skapar en bättre arbetsmiljö för den nya läraren. Brist på stöd och avsaknad av en god yrkesintroduktion kan leda till att nya lärare lämnar yrket.
Ett bra stödprogram ska underlätta för lärarna att uppnå framgång, inte utvärdera deras insatser.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-29 09.50