Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Skriv uppsatser — tävla om Björn Ranelid-priset 2018!

Vilka erfarenheter, tankar och känslor har du kring skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med? Låt dina elever skriva en text på detta tema, så kan både eleverna och du vara med och tävla om Björn Ranelid-priset 2018!

Björn Ranelid och Elisabet Reslegård

Björn Ranelid med Elisabet Reslegård, pristagare 2016.

Du som lärare kan låta dina elever skriva uppsatserna inom ramen för ordinarie undervisning. Priset går till texter som tar sig an temat med mod och egensinne, och det delas ut till både eleven och läraren i fyra kategorierer:

 • tidigare årskurser
 • högstadium
 • gymnasium/vuxen­utbildning
 • grundsärskola.

Integrationen av unga — vår tids stora utmaning

Ungefär 30 miljoner barn beräknas vara på flykt i världen idag. Många av dem har tagit sig från krig och förföljelse hit till Sverige. Detta har skapat stora utmaningar för ett samhälle som traditionellt värnat en öppen invandringspolitik: för migrations­­verket, för arbets­förmedlingen, för social­förvaltningarna och inte minst för skolan.

Mängden nyanlända skapar också stora spänningar. Frågan om flyktingar och integration rankas som en av de viktigaste val­frågorna. Så många har kommit på kort tid att ”flyktingkrisen” präglar vardagssamtalen vid middagsbord och på arbetsplatser. Det nya bjuder inte alltid på bara välkomnande nyfikenhet utan bidrar ibland också till inskränkande rädsla.

Björn Ranelid-priset går till tre bästa uppsatserna

Tillsammans med Björn Ranelid inbjuder Lärarnas Riksförbund till en uppsatsutmaning som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna
i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det finns kopplingar
till både läroplaner och ämnesbeskrivningar, så du som lärare kan låta dina elever delta i tävlingen inom ramen för ordinarie under­visning. Mer inspiration finns i den nya antologin Skolan och integrationen.

I juryn ingår bland andra författaren Björn Ranelid och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Instruktioner för uppsatsen

 • Vilka erfarenheter, tankar och känslor har du kring skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med? Skriv en text som behandlar temat, med mod och egensinne. Använd språkets inneboende kraft! Ordet är mäktigare än allt annat och möjligheterna är oändliga. En människa som skriver med litterära och konstnärliga ambitioner bör ha sin egen stil i ordet och språket.
 • Ditt bidrag ska rymmas på högst tre A4-sidor. Det är dock i första hand textens kvalitet, inte dess omfattning, som juryn kommer att
  bedöma och du kan därför med gott mod skicka in betydligt kortare bidrag, särskilt om du går i någon av skolans tidigare årskurser.
 • Märk bidraget med kontaktuppgifter i sidfoten: elevens namn, ålder och årskurs/klassbeteckning, kontaktuppgifter i form av mejl samt hemort och därutöver skolans och lärares namn samt dennes mejladress.
 • Bidrag skickas till info@lr.se senast den 1 mars 2018.

Vinnande bidrag belönas med 2 500 kr till eleven och 2 500 kr till läraren. Vinnarna i de olika kategorierna tidigare årskurser, högstadiet och gymnasie-/vuxenutbildning kommer att offentlig­göras i maj 2018. Priset delas ut av Björn Ranelid.

Kopplingar till undervisning från stydokumenten

I skolans styrdokument finns en rad kopplingar till skola och undervisning som är relevanta för uppsatstävlingen. Formulering­arna nedan är hämtade från styrdokumenten för gymnasiet, men liknande texter återfinns i styrdokumenten för grundskolan och vuxenutbildningen.

 • ”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.”
 • ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlings­fientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
 • ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötes­plats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.”

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Carlsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 13.21

Vid frågor kontakta:

Robin Smith
robin.smith@lr.se

Anna Carlsson
anna.carlsson@lr.se

Om priset

Björn Ranelid-priset utdelas för närvarande vartannat år, med syftet att lyfta fram språkets betydelse och insatser för att främja det. Priset instiftades 2010, då som ett samarbete mellan författaren, Lärarnas Riks­förbund och förlaget Beijbom.