Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vem har skrivit årets bästa examensarbete?

Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Arbete är också viktigt för att ge ny kunskap som är relevant för läraryrket. Detta vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset Årets bästa examensarbete.

Prissumman är 10 000 kronor. Priset arrangeras av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Kriterier:

Examensarbetet som nomineras ska vara

 • godkänt under det gångna året
 • relevant för läraryrket
 • utfört med en väl avvägd metod
 • relevant för vidare forskning
 • välskrivet
 • skrivet av minst en medlem i Lärarnas Riksförbund.


Emelie och Kristian vann pris för sina examensarbeten 2018

Priset Årets bästa examensarbete delades ut av Lärarnas Riksförbund på Skolforum. Priset delades ut i två kategorier och de lyckliga vinnarna var Emelie Jönsson och Kristian B Kjellström.

Bästa examensarbete i klassen 30 p

Kristian B. Kjellström tilldelas priset för uppsatsen Skönlitterär genvägsläsning.

Juryns motivering: En välskriven och genomarbetad uppsats i ett ständigt aktuellt ämne, som visar att lärare måste vara medvetna om att genvägsläsning förekommer som en utbredd och kortsiktigt lönsam strategi hos gymnasielever. Studien visar också att lärare och elever har olika bilder av varför man ska läsa skönlitteratur.

Bästa examensarbete i klassen 15 p

Emelie Jönsson tilldelas priset för uppsatsen Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens.

Juryns motivering: En intressant uppsats i ett aktuellt ämne, vars slutsatser och resultat har relevans för hela skolsystemet. Författaren problematiserar skolsystemets medverkan till samhällets ökande individualisering i förhållande till det demokratiska värdegrundsarbetet. Resultatet presenteras på ett förtjänstfullt sätt genom stöd i konkreta studier och sociologisk teoribildning.

Läs deras tips inför examensarbetet »

2017 års vinnare:
"Den reflekterande praktikern"

2017 tilldelades Emma Fäldt och Amalia Santesson i Lund priset för bästa examensarbete för sin uppsats "Den reflekterande praktikern".

Motivering

”För ett välskrivet arbete som tar upp och definierar Skollagens begrepp vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett relevant sätt och med flera perspektiv, något som många lärare kan ha stor nytta av i sin undervisning och i sitt arbete med betyg och bedömning. Arbetet utgår från svenskämnets didaktik och det inspirerar även till fortsatt undersökning av begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på många andra områden".

Emma och Amalia delar med sig av sina bästa tips för uppsatsskrivandet »


Lärarnas Riksförbunds tips för ett bra examensarbete

 • Sök inspiration till din fråga genom att prata med lärare och lärarstuderande.
 • Håll diskussionen levande under hela arbetets gång.
 • Välj en fråga som väckt din nyfikenhet och vars svar du kommer ha nytta av i din framtida profession.
 • Lyft blicken, våga se mönster.
 • Våga dra egna slutsatser och ta ställning.
 • Avgränsa frågeställningen – välj djup framför omfattning.
 • Välj metod med omsorg.
 • Skaffa tillräckligt med data.
 • Gör forskningsanknytningen tydlig.

Källa: Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-21 13.05

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin