Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Yrkesetik

Våra etiska principer beskriver vilka attityder samt vilket ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter. Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. I de etiska principerna återspeglas de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha.

Som lärare tvingas du ständigt till yrkesetiska ställningstaganden. Det gäller inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning utan också i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen, utformningen av utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan.

Syftet med de yrkesetiska principerna är framför allt att värna eleverna och deras rätt till undervisning av hög kvalitet. I förhållande till eleverna har lärare en maktposition. Genom att vi utvecklar ett etiskt förhållningssätt kan vi balansera de risker som det kan innebära. På så sätt stärker vi också förtroendet för lärarkåren.

På Lärarnas yrkesetiska råds webbplats lararesyrkesetik.se hittar du litteraturtips.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 13.24

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin