Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Litteraturtips

Här får du tips om litteratur som berör lärares yrkesetik

Läraren i etikens motljus -Trygve Bergem (Studentlitteratur, 2000)

Respekt för läraryrket - Gunnel Colnerud och Kjell Granström (HLS förlag, 2002)

Lärares yrkesetik - Roger Fjellström (Studentlitteratur, 2006)

Den värdefulla praktiken - Kennert Orlenius och Airi Bigsten (Liber, 2008)

Värdegrunden - finns den? - Kennert Orlenius (Runa, 2001)

Milda makter!

Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker - Gunilla Granath (Göteborgs universitet, 2008)

Med facit i hand

Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor - Åsa Bartholdsson (Stockholms universitet, 2007) 

Etik i professionellt lärarskap - Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin och Kirsten Grønlien Zetterqvist (Gleerups, 2009)

Störande elever, korrigerande vuxna

Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet - Marcus Samuelsson, (Linköpings universitet 2008)

Delaktighet i skolans vardagsarbete - Helene Elvstrand (Linköpings universitet 2009)

Building an ethical learning community in schools - Ulrika Bergmark (Luleå universitet 2009)

Lärares dilemman - Helge Räihä (Örebro Universitet 2008)

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-18 10.30