Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Litteraturtips

Här får du tips om litteratur som berör lärares yrkesetik

Läraren i etikens motljus -Trygve Bergem (Studentlitteratur, 2000)

Respekt för läraryrket - Gunnel Colnerud och Kjell Granström (HLS förlag, 2002)

Lärares yrkesetik - Roger Fjellström (Studentlitteratur, 2006)

Den värdefulla praktiken - Kennert Orlenius och Airi Bigsten (Liber, 2008)

Värdegrunden - finns den? - Kennert Orlenius (Runa, 2001)

Milda makter!

Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker - Gunilla Granath (Göteborgs universitet, 2008)

Med facit i hand

Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor - Åsa Bartholdsson (Stockholms universitet, 2007) 

Etik i professionellt lärarskap - Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin och Kirsten Grønlien Zetterqvist (Gleerups, 2009)

Störande elever, korrigerande vuxna

Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet - Marcus Samuelsson, (Linköpings universitet 2008)

Delaktighet i skolans vardagsarbete - Helene Elvstrand (Linköpings universitet 2009)

Building an ethical learning community in schools - Ulrika Bergmark (Luleå universitet 2009)

Lärares dilemman - Helge Räihä (Örebro Universitet 2008)

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-18 10.30