Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Principernas bakgrund

I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare.

Beslutet föregicks av en mängd olika aktiviteter – diskussioner med medlemmarna, regionalt anordnade seminarier och en central etikkonferens.

Förbunden hade också kontakter för att lära av lärarorganisationer i andra länder och av personer med särskilda kunskaper inom etikområdet.

Därefter fick samtliga medlemmar och lokalavdelningar lämna synpunkter på det förslag till yrkesetiska principer som Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets förbundsstyrelser hade arbetat fram utifrån den diskussion som förts.

Resultatet av denna remissomgång behandlades sedan av såväl förbundsstyrelserna som av Lärarnas Riksförbunds förbundsråd och Lärarförbundets representantskap innan de yrkesetiska principerna fastställdes.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 14.05

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin