Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Om studie- och yrkesvägledares yrkesetik

Behovet av etiska riktlinjer

Studie- och yrkesvägledaren befinner sig i ett korstryck vad gäller olika intressenters förväntningar. Det handlar ofta om motstridiga intressen och oförenliga krav där den enskilde vägledningssökande är utsatt och i beroendeställning. Studie- och yrkesvägledares arbete i skolan kan också innebära rollkonflikter när vägledaren både ger personlig vägledning och ingår i planeringen av lärande och elevvårdsinsatser. Som stöd i balansen av de motstridiga intressena behöver studie- och yrkesvägledaren etiska riktlinjer vid sin bedömning. 

Människo- och kunskapssyn

  • Studie- och yrkesvägledaren utgår från att:
  • Varje människas har talanger, kunskap och erfarenhet som kan tas till vara i utbildning och arbete.
  • Varje människa är i grunden aktiv och har behov av att ha en meningsfull uppgift. 
  • Varje människa har en självbild som skapas i relationer och skeenden. Bilden är påverkbar och föränderlig. Det är viktigt att den är positiv och realistisk.
  • Varje människa har ett ansvar, och vill också ta ansvar, för sin situation och sina handlingar.
  • Varje människa har möjlighet att utvecklas och förändras.
  • Kunskap är inte statisk, nya rön och vetenskaper förändrar bilden.
  • Kunskapsprocessen fortgår i det livslånga lärandet.

Begreppet etik

Etik definieras här som de filosofiska övervägandena över det goda livet med och för andra och skiljer sig från moral som är ett samhälles, en grupps eller given epoks uppfattning om vilka egenskaper, praktiska principer och regler som ska gälla för vad som är på gott eller ont.

Etiska grunder

De allmänna principerna för vägledarens yrkesetik bygger på de etiska värden, som kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter - artikel 28, grundläggande principer för den offentliga verksamheten, ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning, sekretesslagens bestämmelser samt officiella styrdokument för vägledningsverksamheten.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-08 16.21