Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vanliga frågor och svar om arbetstid för lärare med ferietjänst

Här presenteras partsgemensamma svar på de vanliga arbetstidsfrågorna

Visa frågor inom kategori:

De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån det kommunala avtalet (framförallt reglerat i AB och Bilaga M). Parterna ger här sin gemensamma syn på lärares arbetstid i form av ”frågor och svar”.

Frågorna och svaren togs fram som ett partsgemensamt arbete till HÖK12, men är fullt tillämpbara på HÖK18 då det inte skett några innehållsliga förändringar gällande dessa frågor.

Svaren bygger på det centrala avtalet. Ta reda på om det finns lokala överenskommelser om arbetstiden på din arbetsplats som kan påverka svaren på frågorna.